Wyniki szukania

Spis płyt

Abraxas - Abraxas 99

Abraxas 99 ***

Abraxas
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0102
 • EAN: 5907785013940
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Abraxas - Abraxas 99

Abraxas 99 ***

Abraxas
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0103
 • EAN: 5907785013964
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
 • Dodatkowa informacja: EN
ANKH - Ankh

Ankh ***

ANKH
 • Wytwórnia: Mega Czad
 • Numer katalogowy: CD 0002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Abraxas - Centurie

Centurie ***

Abraxas
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0052D
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: digipack
Abraxas - Centurie + 99

Centurie + 99 ***

Abraxas
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: BOX MMP 0001
 • Nośnik: BOX 2CD
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: slipcase
 • Dodatkowa informacja: Metal Box
Abraxas - Cykl obraca się. Narodziny, dzieciństwo pełne duszy, uśmiechów niewinnych i zdrady…

Cykl obraca się. Narodziny, dzieciństwo pełne duszy, uśmiechów niewinnych i zdrady… ***

Abraxas
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS 007 - R
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Abraxas - Cykl obraca się. Narodziny, dzieciństwo pełne duszy, uśmiechów niewinnych i zdrady…

Cykl obraca się. Narodziny, dzieciństwo pełne duszy, uśmiechów niewinnych i zdrady… ***

Abraxas
 • Wytwórnia: Kuźnia
 • Numer katalogowy: JK2000CD02
 • EAN: 5907729991624
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slipcase
Felicjan Andrzejczak - Felicjan Andrzejczak

Felicjan Andrzejczak ***

Felicjan Andrzejczak
Abraxas - Live In Memoriam

Live In Memoriam ***

Abraxas
 • Wytwórnia: Kuźnia
 • Numer katalogowy: JK2000CD01
 • EAN: 5907729991525
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack
Abraxas - Prophecies

Prophecies ***

Abraxas
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0071
 • EAN: 5907785012622
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
 • Dodatkowa informacja: EN: Centurie
Felicjan Andrzejczak - Świat miłować

Świat miłować ***

Felicjan Andrzejczak
Felicjan Andrzejczak - Zauroczenie

Zauroczenie ***

Felicjan Andrzejczak
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 52364 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002

Blog i wiadomości

Archiwum Polskiego Rocka 1961 - 2016

autor: Daniel Wolak

Archiwum Polskie­go Rocka, to jedyny w swoim rodzaju katalog polskich płyt z muzyką rockową, które zostały wydane w latach 1961 - 2016. Dwa tomy (pierwszy 606 stron, drugi 550 stron) zawie­ra­ją pełny opis dysko­gra­fii ponad 800 zespołów czyli blisko 8700 płyt. Dodat­ko­wa płyta DVD zawiera ponad 20000 skanów płyt, okładek, labeli i innych elemen­tów wydaw­nictw. ?Archiwum??, to kompen­dium wiedzy zarówno dla […]

CETI zapowiada nowy album "Snakes of Eden"

autor: Daniel Wolak

Grupa CETI wypuści­ła do sieci krótkie video, zapowia­da­ją­ce ich nowy album "Snakes of Eden". Grupa CETI wypuści­ła do sieci krótkie video, zapowia­da­ją­ce ich nowy album "Snakes of Eden". Płyta trafi do sprze­da­ży 7 paździer­ni­ka i jest już dziesią­tym studyj­nym krążkiem zespołu. Singiel "Wild & Free", który pilotuje nową płytę, trafi do rozgło­śni radio­wych 9 września. Ceti - Snakes of Eden Edge of Madness Notes […]

Jan Bo - Bananowy dżem

autor: Daniel Wolak

Premiera albumu Jana Bo "Kawa i dym" jest zapla­no­wa­na na 22 wrześnie 2016 roku.

Pięciolinie - Szkolne wspomnienia. Po raz pierwszy na płycie!

autor: Daniel Wolak

Wytwór­nia Kameleon Records wydała kolejną perełkę dla wielbi­cie­li big bitu. Pięcio­li­nie - Szkolne wspomnie­nia, to zapis archi­wal­nych nagrań z 1964 roku. Jak wiadomo, grupa później przekształ­ci­ła się w słynne Czerwone Gitary. Kameleon na swojej stronie tak opisuje ten album: Pierwszy raz w historii zbiór nagrań legen­dar­nej grupy Pięcio­li­nie, która z czasem wyewo­lu­owa­ła w Czerwone Gitary. Obok kilku utworów wokal­nych na płycie znajduje się sporo gitaro­wych nagrań, […]

SBB - Hofors. GAD Records wydało koncert z 1975 na CD i LP

autor: Daniel Wolak

Michał Wilczyń­ski od wielu lat wydaje lub współ­pra­cu­je przy wydaniu archi­wal­nych koncer­tów grupy SBB. Tym razem wydał unika­to­wą rzecz, odnale­zio­ny po latach koncert ze szwedz­kie­go Hofors. Remeste­rin­giem płyty zajął się ówczesny reali­za­tor koncertu Anders Oredson. Wilczyń­ski opubli­ko­wał nagrania zarówno na CD jak i LP. W maju 1975 roku SBB wyjecha­ło do Szwecji. Owiana legendą podróż dała światu znany od lat, zapie­ra­ją­cy dech w piersiach koncert w Karlstad […]

Coma - 2005 YU55. Nowy concept album!

autor: Daniel Wolak

Coma ostatni swój album "Coma" wydała w 2011 roku. Od tego czasu na rynek trafił jedynie koncert z Przystan­ku Woodstock, a wokali­sta Piotr Rogucki skoncen­tro­wał się na swojej karierze solowej. Był człon­kiem jury w "Must Be The Music", a także wydał solowy album "J.P. Śliwa". Sytuacja stawała się już dwuznacz­na, bo nie zdziwił­bym się, gdyby kolejny wokali­sta zdecy­do­wał się opuścić swój zespół… Na szczę­ście 7 października […]

Izabela Trojanowska z Janem Bo!

autor: Daniel Wolak

Izabela Troja­now­ska po raz pierwszy od 20 lat podpi­sa­ła kontrakt płytowy z tzn majorsem. Firma Univer­sal Music Polska wyda jej album nagrany wspólnie z Janem Bo! Póki co żadnych szcze­gó­łów więcej nie ma, ale zapowia­da się interesująco.

Vader opublikował okładkę nowego albumu "The Empire"

autor: Daniel Wolak

Grupa Vader przygo­to­wu­je kolejny album. The Empire ukaże się już niedługo. Tymcza­sem Peter na swoim profilu opubli­ko­wał okładkę przyszłej płyty. ?Oto okładka ?The Empire? stworzo­na przez samego Joe Petagno !!! Cały projekt zawiera sporo detali powią­za­nych z głównym tematem płyty, jaki wpływał na mnie przed i podczas nagrań: wojna i ?zimny kryzys? wokół nas w obecnych czasach? Jest także nawią­za­nie do paru słynnych seriali […]

Cugowscy - Do niej. Dziś premiera singla!

autor: Daniel Wolak

"Do niej" to już drugi utwór promu­ją­cy płytę grupy CUGOWSCY pt. "Zaklęty krąg", który od dziś można usłyszeć w radiach. Album jest efektem artystycz­nej współ­pra­cy Krzysz­to­fa Cugow­skie­go z synami, Piotrem i Wojtkiem. Jest szcze­gól­ną wypad­ko­wą i mieszan­ką ich gustów oraz muzycz­nych fascynacji.

Wykonawcy

Skawalker

Skawal­ker – polski zespół rockowy, założony w 1991 roku przez Grzego­rza Skawiń­skie­go, Walde­ma­ra Tkaczyka, Zbignie­wa Kraszew­skie­go i Piotra Łukaszew­skie­go. W 1994 roku do Skawal­ke­ra dołączył Wojciech Horny, a następ­nie debiu­tu­ją­ca w branży muzycz­nej Agniesz­ka Chyliń­ska. Zespół zmienił nazwę na O.N.A.

Varius Manx

Varius Manx – polski zespół muzyczny założony w 1989 w Łodzi przez Roberta Jansona oraz braci Michała i Pawła Marci­nia­ków. 1989–1993: Instru­men­tal­ne początki Zespół został założony pod koniec 1989 z inicja­ty­wy członków łódzkiej grupy muzycz­nej Skewer: Roberta Jansona oraz braci Michała i Pawła Marci­nia­ków. W marcu 1990, przy współ­pra­cy z Piotrem Sobcza­kiem i Tomaszem Ziółkie­wi­czem, powstała instru­men­tal­na płyta pt. The Begin­ning, wydana dopiero rok później przez wytwór­nię Polskie Nagrania. […]

Püdelsi

Püdelsi – polski zespół rockowy założony w 1985 roku. Historia zespołu Zespół powstał w 1985 roku z inicja­ty­wy Andrzeja "Pudla" Bienia­sza i Franza Dreadhun­te­ra. Geneza Püdelsów sięga zespołu Düpą, który przestał istnieć po samobój­czej śmierci lidera Piotra Marka. Pierwszy skład zespołu tworzyli: Andrzej "Pudel" Bieniasz, Franz Dreadhun­ter, Andrzej Potoczek, Maciej Kowalik, Maciej Biedrzyc­ki, Paweł Mąciwoda i David Rocks. Muzycy posta­no­wi­li konty­nu­ować idee formacji […]

The Fotoness

Fotoness – polski zespół rockowy. Historia Zespół powstał pod koniec 1986 w Warsza­wie, założony przez wokali­stę i gitarzy­stę Tomasza Lipiń­skie­go (znanego z zespołów Tilt i Brygada Kryzys), basistę Marcina Ciempie­la (znanego z występów w zespole Oddział Zamknię­ty) oraz perku­si­stę Jarosła­wa Szlagow­skie­go (znanego z występów w zespo­łach Oddział Zamknię­ty i Lady Pank). Debiut grupy miał miejsce na początku 1987 w warszaw­skim klubie "Riviera–Remont". Później muzycy wzięli udział m.in. w festi­wa­lu w Jaroci­nie oraz festiwalu […]

Azyl P.

Azyl P. – polski zespół muzyczny wykonu­ją­cy muzykę rockową, założony w 1982 roku w Szydłow­cu. Zespół prezen­to­wał melodyj­ną odmianę hard rocka (jego brzmie­nie porów­ny­wa­ne było do grupy Slade), a na jego koncie można spotkać takie przeboje jak: "Chyba umieram", "Och Lila" czy "Twoje życie". Najwięk­szy sukces komer­cyj­ny przyniósł grupie utwór "Mała Maggie", będący jej najwięk­szym hitem po dzień dzisiej­szy. W czasach najwięk­szej popularności […]

Ryszard Skibiński

'''Ryszard 'Skiba' Skibiń­ski' (ur. 20 stycznia 1951 w Toruniu, zm. 4 czerwca 1983 w Białym­sto­ku) – polski kompo­zy­tor i instru­men­ta­li­sta grający na harmo­nij­ce ustnej. W roku 1975 założył w Białym­sto­ku zespół Kasa Chorych, w którym grał do roku 1982. Wraz z zespołem wystąpił na wielu polskich festi­wa­lach blueso­wych i harmo­nij­ko­wych.  Wystę­po­wał między innymi z Johnem Mayallem. Bardzo często współ­pra­co­wał z innymi wykonaw­ca­mi: Dżemem Ryszar­dem Riedlem, Jarosła­wem Tiosko­wem, Andrze­jem Kotarskim […]

Robert Chojnacki

Robert Chojnac­ki (ur. 5 listo­pa­da 1958 w Warsza­wie) – polski muzyk, kompo­zy­tor, instru­men­ta­li­sta, przez wiele lat sakso­fo­ni­sta oraz grający na instru­men­tach klawi­szo­wych zespołu De Mono (1987–2006), artysta solowy, Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV. Od 1995 wystę­pu­je jako artysta solowy. Jego pierwszy album Sax & Sex (1995) promo­wa­ły single "Budzikom śmierć", "Niecier­pli­wi", "Prawie do nieba". Na płycie zaśpie­wał Andrzej Piasecz­ny, ówczesny wokali­sta zespołu Mafia. Na fali […]

Armia

Armia – polski zespół grający od 1984 r. punk rock i hardcore z wpływami innych gatunków (rock gotycki, reggae, metal, rock symfo­nicz­ny, jazz-rock) z wokali­stą Tomaszem Budzyń­skim. Wymie­nia­ny jako jeden z czoło­wych zespołów sceny nieza­leż­nej lat 80. XX w. Na początku lat 90., na fali popular­no­ści mocniej­szych odmian rocka, odniósł sukces również na szerszej scenie muzycz­nej, zwłasz­cza dzięki wydaniu płyty Legenda. Od połowy lat […]

Bohema

Bohema – polski zespół rockowy założony w 2000 roku w Warsza­wie. ==Historia== Historia zespołu rozpo­czę­ła się jeszcze w 1994 roku. Wtedy to czterech uczniów VI LO im. T. Rejtana w Warsza­wie - Piotr Lipka, Łukasz Lubaszka, Michał Jankow­ski i Waldek Baryło oraz Piotr Czajer uczęsz­cza­ją­cy do warszaw­skie­go LO nr XXXVII, założyło zespół Hill Band. Swój debiut mieli w kinie "Kadr" w Warsza­wie przy ul. Gotarda 16. Na początku 1995 […]

Piosenki

Muzycy

Wytwórnie płytowe

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI