Banda & Wanda
Biografia

Banda & Wanda

Zródło: Spotify

Wanda i Banda (dawniej Banda i Wanda) – polski zespół rockowy założony w 1982 roku. Zadebiu­to­wał na przeło­mie 1982 i 1983 w sylwe­stro­wej audycji Programu III Polskie­go Radia.

Historia

We wrześniu 1982 grupę Lombard opuściła jedna z dwóch wokali­stek – Wanda Kwiet­niew­ska i w listo­pa­dzie założyła własny zespół, w skład którego weszli doświad­cze­ni muzycy: Marek Raduli (gitara), Jacek Krzaklew­ski (gitara), Andrzej Tylec (perkusja) i Henryk Baran (gitara basowa). Pod koniec 1983 roku, po odejściu z TSA, na perkusji grał Marek Kapłon. Zespół koncer­to­wał zarówno w kraju, m.in. na Rock Arenie w Poznaniu, Rocko­wi­sku w Łodzi i Kart Rocku w Jeleniej Górze, jak i za granicą (w NRD i Czechosłowacji).

Debiu­tanc­ki album z kompo­zy­cja­mi Wandy Kwiet­niew­skiej, Banda i Wanda z 1984, okazał się sukcesem. Zawierał takie hity jak "Nie będę Julią", "Hi-Fi" czy "Chcę zapomnieć" i uzyskał on status złotej płyty. W tym samym czasie grupa wystą­pi­ła w progra­mie muzycz­nym Katarzy­ny Gärtner Żeglując w dobry czas, w którym wyśpie­wa­ła piosenkę "Magia sceny" (sł. Jerzy Kleyny). Rok później zespół wydał drugi longplay zatytu­ło­wa­ny Mamy czas. Również ten album zdobył popular­ność, dzięki przebo­jom "Kochaj mnie miły", "Mamy czas" i "Para goni parę". W 1986 rozpo­czę­to emisję popular­ne­go wówczas serialu dla dzieci i młodzie­ży Siedem życzeń, do którego zespół nagrał 9 piosenek, a nawet wystąpił w pierw­szym odcinku. Utwór tytułowy z serialu stał się przebojem.

Grupa rozwią­za­ła się w 1986 roku. W 1990 i 1993 Wanda Kwiet­niew­ska wydała swoje solowe albumy, lecz nie odniosła takiego sukcesu jak w latach osiem­dzie­sią­tych. Regular­nie wystę­po­wa­ła też w Opolu. W 1993 roku grupa reakty­wo­wa­ła się i wydała album Ballady rockowe, lecz dwa lata później rozpadła się po raz drugi.

W roku 2000 zespół reakty­wo­wał się kolejny raz, już pod nową nazwą Wanda i Banda. Rok później grupa wygrała plebi­scyt na przebój Lata z Radiem 2001 premie­ro­wą piosenką "Te noce są gorące". Pod koniec 2001 roku zespół wydał nowy utwór "Kanonady, galopady". Następ­nie ukazały się dwie kompi­la­cje z najwięk­szy­mi przebo­ja­mi: w 2003 Platy­no­wa płyta (z premie­ro­wym singlem "Kaktus") i w 2005 Złota kolekcja: Hi-Fi (zawie­ra­ją­ca nową piosenkę pt. "Fajny numer"). W 2005 roku zespół wydał również singel "Wiruje świat".

W 2006 roku twórczo­ścią zespołu zainte­re­so­wał się DJ Adamus, znany m.in. z programu rozryw­ko­we­go Kuby Wojewódz­kie­go. Dokonał on remiksu piosenki "Hi-Fi", który wdarł się na czołowe pozycje muzycz­nych list przebo­jów (pod nowym tytułem "Hi-Fi Super­star"). Również utwór "Nie będę Julią” doczekał się remiksu – przerób­ką zajął się duet Kalwi & Remi.

Jesienią 2008 ukazał się długo oczeki­wa­ny studyjny album grupy, Z miłości do strun. Znalazło się na nim kilka­na­ście premie­ro­wych piosenek, w tym dwa wspomnia­ne remiksy klubowe. Pierwszą piosenką promu­ją­cą album zostało nagranie "Nie zmieniaj­my się", na drugi singel wybrano utwór "To nie Polska" porusza­ją­cy problem emigra­cji, na trzeci – piosenkę "Miłości żar", a na czwarty – "Afryka woła nas". 6 listo­pa­da 2009 zespół wydał album z piosen­ka­mi z serialu Siedem życzeń, pt. Piosenki z serialu Siedem życzeń. Album promował singel "Głowa do góry".

W maju 2011 roku odbyła się premiera nowej piosenki – "To mój świat". W kwietniu 2013 roku zespół zapre­zen­to­wał nowy utwór – "Lęk wysoko­ści". Piosenka zapowia­da­ła jubile­usz 30-lecia grupy. W kwietniu 2016 miała miejsce premiera kolej­ne­go singla – "Kava (Kawa na śniadanie)".

10 czerwca 2018 na 55. Krajowym Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu, podczas koncertu "Od Opola do Opola" Wanda i Banda z rąk Andrzeja Krzywego i Ifi Ude odebrała nagrodę TVP1 z tytułu 35-lecia pracy artystycz­nej, a za kulisami fotore­por­te­rzy wręczyli nagrodę dzien­ni­ka­rzy akredy­to­wa­nych przy festi­wa­lu. Statu­et­ka została wręczona na tzw. ściance, na której fotogra­fo­wa­ne są wszyst­kie gwiazdy.

Skład zespołu

Obecny skład
 • Wanda Kwiet­niew­ska – wokal
 • Waldemar Szoff – gitara
 • Marek Tymkoff – gitara, chórki
 • Dominik Sambor­ski – gitara basowa
 • Damian Grodziń­ski – perkusja
 • Skład początkowy
 • Wanda Kwiet­niew­ska – śpiew
 • Marek Raduli – gitara (Budka Suflera)
 • Jacek Krzaklew­ski – gitara, w 1985 zastąpił go Krzysz­tof Kacper­ski (instru­men­ty klawi­szo­we), który grał z Bandą i Wandą do rozwią­za­nia zespołu
 • Henryk "Baron" Baran – gitara basowa
 • Andrzej Tylec – perkusja (Breakout, Romuald i Roman) – zm. 11 grudnia 1990 we Wrocławiu
 • Marek Kapłon – perkusja (TSA, Tadeusz Nalepa, Dżem)
 • Obecny skład
 • Wanda Kwiet­niew­ska – wokal
 • Waldemar Szoff – gitara
 • Marek Tymkoff – gitara, chórki
 • Dominik Sambor­ski – gitara basowa
 • Damian Grodziń­ski – perkusja
 • Skład początkowy
 • Wanda Kwiet­niew­ska – śpiew
 • Marek Raduli – gitara (Budka Suflera)
 • Jacek Krzaklew­ski – gitara, w 1985 zastąpił go Krzysz­tof Kacper­ski (instru­men­ty klawi­szo­we), który grał z Bandą i Wandą do rozwią­za­nia zespołu
 • Henryk "Baron" Baran – gitara basowa
 • Andrzej Tylec – perkusja (Breakout, Romuald i Roman) – zm. 11 grudnia 1990 we Wrocławiu
 • Marek Kapłon – perkusja (TSA, Tadeusz Nalepa, Dżem)

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI