Chemia
Biografia

Chemia

Zródło: Spotify

_​_​NOTOC_​_​

Chemia – polski rockowy zespół muzyczny, założony w 2007 roku w Warsza­wie przez Wojcie­cha Balczuna.

Historia zespołu

W 2010 roku zespół rozpo­czął koncer­to­wa­nie, a także wydał swój pierwszy album pt. Dobra Chemia. Rok później grupę opuścił wokali­sta Marcin Koczot, który został zastą­pio­ny przez Łukasza Drapałę. W tym samym roku Chemia wydała reedycję swojej pierw­szej płyty pt. O2, na której utwory z Dobrej Chemii znalazły się w wersjach polskiej oraz angiel­skiej i zaśpie­wa­ne zostały przez Drapałę.

Wiosną 2012 roku w Vanco­uver grupa nagrała swój pierwszy minial­bum, zatytu­ło­wa­ny In the Eye. Krótko po tym z zespołu odszedł Zbigniew Krebs, a w jego miejsce zatrud­nio­ny został Maciej Mąka. Jesienią 2012 roku Chemia wyjecha­ła do kanadyj­skie­go The Wareho­use Studio, by rozpo­cząć nagry­wa­nie trzecie­go albumu studyj­ne­go. W 2013 roku nowym agentem grupy został Ralph James, który ma za sobą współ­pra­cę z takimi artysta­mi jak Nickel­back czy Billy Talent.

W 2015 roku grupa nagrała album Let Me, którą reali­zo­wał Mike Fraser, wcześniej pracu­ją­cy m.in. z Led Zeppelin, Metal­li­cą, AC/​DC czy Aerosmith. W 2016 roku z zespołu odeszli wokali­sta Łukasz Drapała i gitarzy­sta Maciej Mąka, w efekcie Chemia zawie­si­ła działal­ność. W listo­pa­dzie i grudniu 2016 r. do zespołu dołączy­li kolejno gitarzy­sta Maciek Papalski i wokali­sta Mariusz Dyba.

W marcu 2018 roku z zespołu odszedł Mariusz Dyba oraz Krzysz­tof Jaworski. Rolę front­ma­na i wokali­sty ponownie objął Łukasz Drapała. Do zespołu dołączył także basista Błażej Chochorowski.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI