Chupacabras
Biografia

Chupacabras

Chu­pa­ca­bras – pun­kroc­ko­wy zespół pocho­dzą­cy z Kra­ko­wa, zało­żo­ny w 2003 roku. Pierw­szy album, zaty­tu­ło­wa­ny po pro­stu Chu­pa­ca­bras, został wyda­ny w 2006 roku. 3 sierp­nia 2007 gru­pa wystą­pi­ła na Przy­stan­ku Wood­stock w Kostrzy­nie nad Odrą.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI