Czarno Czarni
Biografia

Czarno Czarni

Czarno-Czarni polska grupa swingowo-rockowa, której człon­ko­wie wywodzą się z zespołów Big Cyc i Bielizna.

Historia

Pomysł założe­nia Czarno-Czarnych narodził się w 1996 roku podczas nagry­wa­nia przez grupę Big Cyc utworu pt. Pasażer. Piosenkę tę gościn­nie zaśpie­wał Jarek Janiszew­ski z zespołu Bielizna. Wtedy Dżej Dżej, Dżery i Piękny Roman stwier­dzi­li, że z Janiszew­skim dobrze im się pracuje i posta­no­wi­li założyć zespół, który swym brzmie­niem powróci do lat 60. XX w. Sukces płyty Big Cyca Z gitarą wśród zwierząt sprawił jednak, że plany te trzeba było odłożyć na później.

Pierwszy koncert Czarno-Czarnych odbył się w Ostrowie Wielko­pol­skim, a debiu­tanc­ka płyta ukazała się w 1998 r.

Nagrano ją przy użyciu starych bułgar­skich wzmac­nia­czy, enerdow­skich gitar i radziec­kich organów, a samą perkusję przy pomocy tylko trzech mikrofonów.

Cytat za (width=60%)

Płyta przynio­sła przeboje "Nogi"i "Trąbo -twist" i osiągnę­ła status platy­no­wej (150 tysięcy sprze­da­nych egzem­pla­rzy). 6 lipca 2000 roku Czarno-Czarni wydali drugą płytę, Niewi­dzial­ni, z hitami "Śpiąca Jola" oraz "Jedzą rybę" (coverem zespołu Christie "Yellow River"). We wrześniu 2002 ukazał się kolejny album, Jasna strona księżyca.

Pod koniec maja 2003 Czarni wystą­pi­li na festi­wa­lu w Opolu, gdzie w koncer­cie "Przeboje 40-lecia" wykonali wiązankę starych przebo­jów zwień­czo­ną utworem Nogi. W tym samym czasie grupa nagrała piosenkę Nie choruj, która była motywem przewod­nim, emito­wa­ne­go przez Polsat, serialu komedio­we­go Daleko od noszy. W latach 2002-2004 Czarno-Czarni, oprócz występów w Polsce, koncer­to­wa­li w Nowym Jorku, Chicago, Londynie i Brukseli.

29 listo­pa­da 2004 r. zespół wydał płytę Sułtani swingu, zawie­ra­ją­cą swingowe wersje klasycz­nych polskich przebo­jów z lat 30., 40. i 50. XX w. (m.in.: "W małym kinie", "Kasztany", "Pamię­tasz była jesień"). 

Po kilku latach przerwy, w 2009 roku ukazał się album Nudny świat. Na krążku pojawiły się m.in. muzyczne duety z Anią Rusowicz ("Kwiat niena­wi­ści") i Urszulą ("Pierwszy wiersz"). Znalazła się tutaj również, znana z serialu Daleko od noszy, piosenka "Nie choruj". 

Piosenki Czarno-Czarnych pojawiły się w filmach pełno­me­tra­żo­wych. "Wydłu­ba­ny miś" w Śniada­niu do łóżka (2010) oraz "Nogi" w Królu życia (2015).

W 2013 zespół nagrał płytę The Power of Dance Floor wspólnie z pocho­dzą­cą z Nashvil­le wokalist­ką Holly Shepherd. W tym samym roku grupa koncer­to­wa­ła w Stanach Zjedno­czo­nych: w Nashvil­le oraz na festi­wa­lu Taste of Polonia w Chicago.

Rok 2014 zaowo­co­wał wydaw­nic­twem Najlep­sze piosenki, będące zbiorem najbar­dziej znanych przebo­jów Czarno-Czarnych. Jedynym premie­ro­wym utworem był "Los Brazos de Camaredo" nagrany wspólnie z Giulią Tella­ri­ni, hiszpań­ską wokalist­ką znaną ze ścieżki dźwię­ko­wej do filmu Woody Allena Vicky Cristina Barce­lo­na.

W 2017 roku zespół wydał płytę Francu­ska miłość. Album to powrót do brzmień lat 60. przypra­wio­nych surową energią spod znaku vintage. Trady­cyj­nie absur­dal­ne i intry­gu­ją­ce teksty napisał Jarek Janiszew­ski. Po raz pierwszy w muzyce Czarno-Czarnych pojawiły się instru­men­ty dęte. Do piosenki "Ja kocham jesień" jeden ze swych ostat­nich teledy­sków nakręcił, zmarły w 2017 roku, Yach Paszkiewicz.

W piosen­kach Czarno-Czarnych dużą rolę odgry­wa­ją teksty Janiszew­skie­go oparte na specy­ficz­nym komizmie słownym i pastiszu.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI