Damnable
Biografia

Damnable

Damnable – polska grupa muzyczna grająca muzykę z pogra­ni­cza death metalu i grindcore'a. Zespół powstał w roku 1992 w miejsco­wo­ści Przysu­cha z inicja­ty­wy wokali­sty Yehovy, gitarzy­sty Andy'ego, basisty Clans i perku­si­sty Melona. Tego samego roku Clans objął stano­wi­sko drugiego gitarzy­sty, natomiast jako basista dołączył Rolly.

W kwietniu 1994 roku Yehovy opuścił zespół. Wokali­stę zastąpił Bayn, z którym w składzie zostało zareje­stro­wa­ne pierwsze demo pt. Obses­sion Pain. W 1996 roku grupę opuścił Clans. Stano­wi­sko gitarzy­sty dodat­ko­wo objął Bayn. Również w 1996 roku ukazał się kaseta magne­to­fo­no­wa Inper­di­tion, która ukazała się nakładem Immortal Records. W odnowio­nym składzie zespół odbył w styczniu 1997 roku trasę koncer­to­wą w Polsce wraz z formacją Deranged.

Tego samego roku ukazał się split Haemor­r­ha­ge i Damnable. Rok później nakładem Novum Vox Mortis został wydany split The Futuri­stic Trial of Mankind /​ Atrocio­us Vermin. W 1999 roku ukazał się split Goat Beee…. W 2000 roku ukazał się 4-way split z Decapi­ta­ted, Lost Soul i Yatte­ring zatytu­ło­wa­ny Polish Assault. Tego samego roku muzycy nagrali demo pt. Promo. Rok później ukazał się album Comple­te­ly Devoted. W 2002 roku ukazała się kompi­la­cja nagrań zespołu pt. Commu­ni­ca­tion of Sounds. Na początku 2004 roku Rolly i Bayn odeszli z zespołu. Natomiast Andy i Melon rozpo­czę­li współ­pra­cę z grupą Squash Bowels.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI