De Mono
Biografia

De Mono

Zródło: Spotify

De Mono – polski zespół pop-rockowy. Powstał w 1984 i był popular­ny pod koniec lat 80. oraz w pierw­szej połowie 90. XX wieku.

Historia

Zespół założony został przez gitarzy­stę Marka Kości­kie­wi­cza, basistę Piotra Kubia­czy­ka i perku­si­stę Dariusza Krupicza pod nazwą "Mono". Trzy lata później skrysta­li­zo­wał się skład – do zespołu, przemia­no­wa­ne­go na "De Mono" dołączy­li gitarzy­sta Jacek Perkow­ski, sakso­fo­ni­sta Robert Chojnac­ki i wokali­sta Andrzej Krzywy. W 1989 ukazał się debiu­tanc­ki album zespołu Kochać inaczej, który zdobył szereg nagród i wyróż­nień; tytułowa piosenka była notowana na Liście przebo­jów Programu Trzecie­go przez ponad rok i stała się polskim evergre­enem. Kolejny album Oh Yeah! wydany w 1990 przyniósł przeboje Moje miasto nocąZostańmy sami i umocnił zespół w czołówce polskiej sceny rockowej. W tym czasie zespół często koncer­to­wał, także za granicą (trasa w Stanach Zjednoczonych).

W 1991 zespół przeżył kryzys, który dopro­wa­dził do zawie­sze­nia działal­no­ści, ale już rok później powrócił (bez Perkow­skie­go, który związał się z T.Love), nagry­wa­jąc swoją najpo­pu­lar­niej­szą płytę Stop (z przebo­ja­mi: Znów jesteś ze mną, Statki na niebieOstatni pocału­nek). Dwa lata później ukazał się Abrasax, z którego pocho­dzi­ły m.in. Kamień i aksamit oraz Zaklęci w tańcu. W połowie lat 90. muzycy poświę­ci­li się solowym projek­tom. Chojnac­ki, Kości­kie­wicz i Krzywy wydali albumy pod swoimi nazwi­ska­mi, a Kubia­czyk i Krupicz założyli zespół Magma. Najwięk­szy sukces komer­cyj­ny przypadł w udziale Chojnac­kie­mu, którego trzy albumy sprze­da­ły się w nakła­dzie półtora miliona egzemplarzy.

W 2001 zespół nagrał na potrzeby programu Big Brother piosenkę Poznaj siebie, stano­wią­cą podkład muzyczny czołówki programu. W 2003 zespół nagrał dwa covery, które znalazły się na składan­ce RMF FM – Moja i Twoja Muzyka: Nasza jest cała ta noc (ang. tytuł oryg. ''I'll Be Your Baby Tonight Boba Dylana) oraz Bo dziś już nie ma nas (ang. tytuł oryg. Sacri­fi­ce Eltona Johna).

Od 2005 zespół gra w zmienio­nym składzie. Do grupy dołączy­li: Zdzisław Zioło, Tomasz Banaś oraz Paweł Dampc. Rok później odszedł Chojnac­ki, aby konty­nu­ować karierę solową. Jego miejsce zajął Paweł Pełczyń­ski. W marcu 2006 ukazał się album Siedem dni, promo­wa­ny przez single Siedem dni oraz Patrzę w Ciebie. Był to także pierwszy wydany w Polsce album w formacie pamięci USB.

W 2007 odszedł Dariusz Krupicz, a jego miejsce zajął muzyk związany z zespołem Mafia Marcin Korbacz.

W 2008 Kości­kie­wicz utworzył zespół o takiej samej nazwie w skład którego wchodzą człon­ko­wie orygi­nal­ne­go składu grupy: Chojnac­ki, Kości­kie­wicz, Krupicz oraz nowi muzycy: Wojciech Wójcicki, Rafał Brzozow­ski i Michał Grymuza.

De Mono otrzy­ma­ło nagrodę Drewnia­ny Yach za wideoklip Asfal­to­we łąki na Festi­wa­lu Polskich Wideokli­pów Yach Film w 2008.

8 września 2010 ukazał się dziewią­ty studyjny album zespołu – No Stress. Pierw­szym singlem był utwór Póki na to czas'', a drugim utwór "Życie to sen". 14 lipca 2013 roku zespół wystąpił podczas koncertu Lata ZET i Dwójki w Słubi­cach, gdzie wykonał utwory "Póki na to czas" oraz "Statki na niebie".


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI