Dominium
Biografia

Dominium

Dominium - polska grupa muzyczna wykonu­ją­ca progre­syw­ny death metal. Powstała w 1995 roku w Białymstoku.

Historia

Grupa powstała w 1995 roku w Białym­sto­ku. W 2000 roku nakładem Metal Mind Produc­tions ukazał się debiu­tanc­ki album zespołu pt. Unknown Dimen­sions. W 2001 roku ukazał się drugi album studyjny pt. Stigmata. Okładkę wydaw­nic­twa namalo­wał Tomasz "Graal" Daniło­wicz. W paździer­ni­ku tego samego roku zespół poprze­dzał na koncer­tach formację Turbo w Polsce. W 2002 roku ukazał się trzeci album Dominium zatytu­ło­wa­ny Psycho Path Fever. Nagrania zostały zareje­stro­wa­ne w olsztyń­skim Selani Studio we współ­pra­cy z produ­cen­tem muzycz­nym Szymonem Czechem. Cezary Mielko o reali­za­cji nagrań:

Jeśli chodzi o samą stronę reali­za­cji albumu. Tak jak w przypad­ku "Stigmaty" praco­wa­li­śmy z Szymonem Czechem w Selani studio. Cała sesja trwała jakieś 130 godzin, czyli niecałe trzy tygodnie. W tym czasie zareje­stro­wa­li­śmy koło 60 minut muzyki. Efekt końcowy według mnie jest zadowa­la­ją­cy, brzmie­nie jakie uzyska­li­śmy na "Psycho Path Fever" jest o wiele lepsze niż na "Stigma­cie" i to dowodzi o naszym rozwoju. Reali­za­cja tak jak przy poprzed­nim albumie wyglą­da­ła bardzo podobnie. Najpierw ja nagrałem swoją partię bębnów. Później Marek nagrał gitary i kolejno reszta instru­men­ta­li­stów wykonała swoją robotę. Miks robiłem razem z Szymonem Czechem. Maste­ring również został zreali­zo­wa­ny w Selani.|

W 2003 roku ukzał się czwarty album formacji zatytu­ło­wa­ny Mohocks Club. Płyta została nagrana w biało­stoc­kim Hertz Studio. Gościn­nie w sesji nagra­nio­wej wzięła udział wokali­sta wokalist­ka Ewa Szlach­cic, która zaśpie­wa­ła w utworze "Limen". W 2004 roku do zespołu dołączył gitarzy­sta Marcin Laskowski.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI