Firebirds
Biografia

Firebirds

Firebirds – polski rockowy zespół muzyczny powstały w 1989 roku w Szczecinie.

Zespół powstał w 1989 roku w Szcze­ci­nie, tworzyli go: Joanna Prykow­ska (śpiew), Konrad Cwajda (gitara), Mariusz Orzechow­ski (gitara basowa), Zbigniew Szmatłoch (gitara) i Robert Chołody (perkusja). W 1990 roku zespół wystąpił na festi­wa­lu w Jaroci­nie. W 1992 roku grupa wzięła udział w przeglą­dzie muzyki rockowej Rock na żywo w warszaw­skim klubie Stodoła. Grupa uzyskała laur i możli­wość reali­za­cji nagrań w studiu.

W pierw­szym składzie Firebirds nagrał debiu­tanc­ką płytę Desire, utrzy­ma­ną w styli­sty­ce spokoj­ne­go rocka. Kolejny album Kolory powstał już z nowymi muzykami: Kamilem Maderą - basistą znanym z Kolabo­ran­tów, Maciejem Kaźmier­skim - perku­si­stą, Tomaszem Siembidą - klawi­szow­cem i akorde­oni­stą oraz drugim gitarzy­stą Zbignie­wem Szmatło­chem (obecnie produ­cen­tem muzycz­nym i współ­za­ło­ży­cie­lem Joanna & The Forests). Zespół wziął udział w kilku presti­żo­wych impre­zach rocko­wych, między innymi w sopockim Atlasie Polskie­go Rocka. W 1998 roku ukazał się trzeci album grupy pt. Trans. Krótko potem zespół zawiesił swoją działalność.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI