Fisz Emade Tworzywo
Biografia

Fisz Emade Tworzywo

Tworzywo Sztuczne (Fisz Emade jako Tworzywo Sztuczne, Fisz Emade Tworzywo) – polska grupa wykonu­ją­ca szeroko pojętą muzykę hip-hopową, m.in. z wpływami takich gatunków jak jazz, downtem­po, czy funk. Powstała w 2002 roku w Warsza­wie z inicja­ty­wy braci: produ­cen­ta muzycz­ne­go i instru­men­ta­li­sty Piotra "Emade" Waglew­skie­go oraz rapera i wokali­sty Bartosza "Fisza" Waglewskiego.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI