Gabriel Fleszar
Biografia

Gabriel Fleszar

Gabriel Amadeusz Fleszar (ur. 27 września 1979 w Złotoryi) – polski muzyk, wokali­sta i autor tekstów. Członek zespołu Candida.

Kariera muzyczna

W szkole podsta­wo­wej uczył się grać na forte­pia­nie i gitarze, a w szkole średniej śpiewał w chórze Państwo­we­go Liceum Muzycz­ne­go w Legnicy. Wygrał Ogólno­pol­skie Przesłu­cha­nia Wokali­stów zorga­ni­zo­wa­ne przez firmę Univer­sal Music Polska. W nagrodę podpisał kilku­let­ni kontrakt fonograficzny.

Był uczest­ni­kiem pierw­szej edycji programu TVP2 The Voice of Poland (2011) i jednym z jurorów drugiej edycji programu Polsatu Śpiewaj­my razem. All Together Now (2019).

8 września 2018 wziął udział w jubile­uszu Michała Wiśniewskiego.

Pozostałe przedsięwzięcia

W 1998 wraz z przyja­ciół­mi założył grupę teatral­ną "300 Chwil Do Deja Vu", z którą wystawił spektakl 4/​4 nagro­dzo­ny na Festi­wa­lu Teatrów Amator­skich w Legnicy.

Zagrał główną rolę w filmie Sezon na leszcza w reżyse­rii Bogusła­wa Lindy.

Życie prywatne

Ma syna Miłosza (ur. 2002).


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI