Harlem
Biografia

Harlem

Zródło: Spotify

Harlem – polska grupa rockowa, założona w 1993 roku przez wokali­stę Ryszarda Wolbacha, gitarzy­stę Krzysz­to­fa Jawor­skie­go, perku­si­stę Jarosła­wa Zdankie­wi­cza oraz basistę Wiesława Sałatę.

Historia

Grupa Harlem została założona w 1993 roku, w 1994 Wiesława Sałatę zastąpił Stani­sław Czeczot nadając zespo­ło­wi później­sze brzmienie. 

W 1995 zespół nagrał w Pro Sound studia Radia Olsztyn swoją debiu­tanc­ką płytę pod tytułem Lustra, wydaną nakładem EurocomMusic.

Płyta promo­wa­na była trzema teledy­ska­mi, z których najwięk­szą popular­no­ścią zdobył obraz do piosenki Hedone w reżyse­rii Jerzego "Grabora" Grabowskiego.

Drugą płytą zespołu była Bezsenne noce wydane w 1998 roku przez NewAction/​Pomaton EMI. Nagrana w lubel­skim Studio Hendrix pod okiem Jerzego Janiszew­skie­go. W nagraniu Jak lunatycy wystąpił Krzysz­tof Cugowski.

w 2000 zespół wydał Kolejną płytę Amulet nakładem Pomaton EMI, a nagrana została w większo­ści w Studio Hendrix. Utwory Coś piłem oraz Kiedy góral umiera zareje­stro­wa­no w Studio 7 u Jarosła­wa Zawadz­kie­go w Piasecz­nie. Gościem specjal­nym na płycie był Maciej Balcar. Jego głos słychać między innymi w takich piosen­kach jak Biegnę, Wierzę w siebie. Na płycie zaśpie­wał również gitarzy­sta Krzysz­tof "Dżawor" Jaworski w piosen­kach Czekając na miłość oraz Wyspa róż. Płyta była promo­wa­na teledy­ska­mi Biegnę, Wierzę w siebie oraz teledysk nagrany w Tatrach do utworu Kiedy góral umiera.

W latach 2001–2002 Radosław Zagajew­ski zastąpił Stani­sła­wa Czeczota. Później jego miejsce zajął Wojciech "Puzon" Kuzyk, który współ­pra­co­wał z takimi wykonaw­ca­mi, jak Kasia Kowalska, Urszula i Tadeusz Nalepa. Piosenka Jesteś moim domem, która znalazła się na jubile­uszo­wej płycie Ten Harlem nagrana jest już z jego udziałem.

26 czerwca 2004 roku zespół wystąpił jako support zespołu Deep Purple na stadio­nie Legii w Warszawie.

Piąta płyta Niebo nade mną wydana w 2007 roku zawie­ra­ła 13 utworów utrzy­ma­nych w konwen­cji muzyki gitaro­wej. W utworze ''You're in Love Again wystąpił pocho­dzą­cy z nowojor­skie­go Harlemu Dean Bowman (współ­pra­cow­nik Johna Scofiel­da; ). Po raz kolejny na płycie zaśpie­wał wokali­sta Dżemu – Maciej Balcar w duecie z Ryszar­dem Wolba­chem w piosence Marka Grechuty Świat w obłokach. W nagraniu tej piosenki wziął udział kameral­ny Chór ProForma pod dyrekcją Marcina Wawruka. Kolejny duet to Piotr Cugowski (Bracia) i Ryszard Wolbach. Album promo­wa­ły teledy­ski You're in Love Again, Świat w obłokachPrzywi­taj ze mną nowy dzień.

W 2008 z zespołem rozstał się Ryszard Wolbach, który dołączył do reakty­wo­wa­ne­go Babsz­ty­la. Jego miejsce na krótko zajął były wokali­sta Dżemu Jacek Dewódzki, ale od wiosny 2010 roku wokali­stą Harlemu został Jakub "Qbek" Weigel. Pierw­szym zareje­stro­wa­nym z jego udziałem utworem był wydany w maju 2010 roku okazjo­nal­ny singiel i teledysk Mamo, nasza mamo'' z reper­tu­aru Czesława Niemena i Niebie­sko-Czarnych. W listo­pa­dzie 2010 roku zespół posze­rzył skład o dodat­ko­we­go wokali­stę i gitarzy­stę - Marcina Czyżew­skie­go. W styczniu 2011 roku z powodów osobi­stych swoją działal­ność w grupie zawiesił Jarosław Zdankie­wicz. Zastąpił go perku­si­sta Dominik Jędrzejczyk.

Skład

 • Krzysz­tof "Dżawor" Jaworski – gitara elektryczna
 • Jakub Weigel "Qbek" – śpiew
 • Cezary "Kaz" Kaźmier­czak – instru­men­ty klawiszowe
 • Stani­sław Czeczot - gitara basowa
 • Dominik Brzuzy-Jędrzej­czyk – perkusja
 • Paweł Bomert – gitara basowa
 • Wiesław Sałata – gitara basowa
 • Radosław Zagajew­ski – gitara basowa
 • Ryszard "Rudy" Wolbach – śpiew, gitara akustyczna
 • Jacek Dewódzki – śpiew, gitara akustyczna
 • Jarosław "Jarcyś" Zdankie­wicz – śpiew, perkusja
 • Marcin Czyżew­ski – śpiew, gitara akustyczna
 • Wojciech "Puzon" Kuzyk – gitara basowa

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI