Homo Twist
Biografia

Homo Twist

Homo Twist – polski zespół rockowy, łączący rock alter­na­tyw­ny z natura­li­stycz­ną poezją.

Zgodnie z dekla­ra­cją lidera, Macieja Maleń­czu­ka, nazwa ma oznaczać ludzki taniec, gdyż pierwszy człon jest łaciń­skim słowem oznacza­ją­cym człowieka.

Jest to druga po Püdel­sach formacja, którą współ­two­rzy polski bard Maciej Maleń­czuk, grupa powstała w 1990 w Krakowie. Na początku do Maleń­czu­ka dołączy­li krakow­scy muzycy jazzowi Leszek Kowal (gitara basowa) i Grzegorz Schne­ider (perkusja). Po nagraniu pierw­szej płyty skład grupy uległ poważnym zmianom, odeszli Kowal i Schne­ider, a dołączy­li Franz Dreadhun­ter (gitara basowa) i Artur Hajdasz (instru­men­ty perku­syj­ne). Na drugiej płycie zespołu zagrał gościn­nie między innymi Wojciech Waglew­ski. W 1996 z zespołu odszedł "Dreadhun­ter" i zastąpił go Olaf Derigla­soff, który zauwa­żal­nie wpłynął na brzmie­nie trzecie­go albumu grupy. W 2000 roku zespół zagrał pożegnal­ną trasę koncer­to­wą, której pokło­siem była wydana dwa lata później płyta.

W 2004 Maleń­czuk zreak­ty­wo­wał Homo Twist w składzie: Tomasz "Titus" Pukacki – bas (lider zespołu Acid Drinkers), Tomek Dominik – perkusja, Kuba Rutkow­ski – perkusja elektro­nicz­na, Piotr Lewicki – instru­men­ty klawiszowe.

W maju 2007 roku z zespołu odszedł Titus, a jego miejsce ponownie zajął Olaf Deriglasoff.

21 marca 2008 roku ukazał się nowy album "Matema­tyk". 1 kwietnia 2009 roku agencja "2XM" opieku­ją­ca się zespołem podała infor­ma­cję o zawie­sze­niu działal­no­ści zespołu.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI