Hurt
Biografia

Hurt

Zródło: Spotify

Hurt – wrocław­ska grupa muzyczna, której wokali­stą jest Maciej Kurowicki.

Historia

Grupa powstała w 1992, a jej debiu­tanc­ki album Babilon ukazał się w 1994 (wydała go niewiel­ka wytwór­nia Melissa). W 1997 wydali swoim nakładem album Serki diete­tycz­ne. Byli wtedy mało znani i uznawani raczej za under­gro­und. Ich postrze­ga­nie zmieniło się, gdy wytwór­nia S.P. Records wydała ich album Musisz to kupić (1999). Po tym wydarze­niu do grupy dołączył perku­si­sta. Wcześniej używali perkusji automa­tycz­nej i ten styl jest ciągle słyszal­ny, nawet na nowszych albumach.

Po wydaniu płyty Dokładny czas w 2000, grupa zaczęła koncer­to­wać po czym wydawało się, że zakończą działal­ność. Zmiany osobowe w zespole zaowo­co­wa­ły jednak wydaniem w 2005 płyty Czat zawie­ra­ją­cej hit "Załoga G" oraz "Mary czary". Grupa wyruszy­ła w kilka tras koncer­to­wych (w tym jedną z zespołem Happysad w 2006), w czasie których promo­wa­ła płytę Czat.

W czerwcu 2007 ukazała się płyta Nowy początek, której produ­cen­tem był Agim Dzejlij­li. Płyta była promo­wa­na czterema singlami oraz na koncer­tach w całym kraju (w tym na Przystan­ku Woodstock i festi­wa­lu w Jarocinie).

W roku 2009 dotych­cza­so­we­go gitarzy­stę Piotra "Sida" Motko­vi­ca zastąpił Piotr "Załęs" Załęski, znany dotych­czas z kilku wrocław­skich projek­tów (m.in. Dust Blow). W tym samym czasie zespół pod okiem Marcina Borsa, Andrzeja Markow­skie­go i Agima Dzeljil­ji, nagrał materiał na kolejną płytę Wakacje i prezenty, która miała swoją premierę 30 paździer­ni­ka 2009. Przez kolejne lata zespo­ło­wi nie udało się powtó­rzyć sukcesu płyty Chat. Pod koniec 2017 roku Hurt oficjal­nie ogłosił, że do zespołu powrócił Sid Motkovic.

Nagrody

 • 2007 Udział w polskiej prese­lek­cji nagrody New Sounds of Europe podczas MTV Europe Music Awards
 • Ciekawostki

 • 1994 Pod nazwą Strze­la­ją­ce Naplety zespół wydał kasetę opatrzo­ną przez wydawcę tytułem Punk kołysanki.

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI