Kabanos
Biografia

Kabanos

Zródło: Spotify

Kabanos – polska grupa rockowo-metalowa założona w 1997 roku w Piasecz­nie przez Zenona Danona i Zbyszka Szajbnera.

Historia

Początki zespołu to śpiewa­nie do wycię­tych podkła­dów z muzyki takich grup jak System of a Down, Machine Head, KoЯn, Limp Bizkit, Silver­cha­ir, Faith No More i Nirvana okraszo­ne cytatami z filmów Stani­sła­wa Barei i absur­dal­ny­mi tekstami. W 2000 roku grupa przebiła się do mas za sprawą Radio­sta­cji. Wkrótce potem do zespołu dokoop­to­wa­ny został skład koncer­to­wy. Pierwszy występ Kabanosa miał miejsce 2 września 2001 roku w miejskim ośrodku kultury w Piasecz­nie. 29 września 2007 roku Kabanos wydał w Polsce swoją debiu­tanc­ką i w pełni autorską płytę Zęby w ścianę. Dystry­bu­cją zajęła się Fonogra­fi­ka. Grupa nie ma podpi­sa­ne­go kontrak­tu płyto­we­go i działa nieza­leż­nie. Utwory zespołu grały m.in. takie polskie rozgło­śnie jak: Radiowa Trójka, Radio Bis, Antyra­dio, Radio Afera, Radio Kampus, Radio Centrum, Eska Rock, Studenc­kie Radio Żak Politech­ni­ki Łódzkiej. Zespół trzykrot­nie zagrał na Przystan­ku Woodstock, grając kolejno na Małej Scenie (2012 – po tym występie zespół zdobył nagrodę Złotego Bączka), na Dużej Scenie (2013), oraz w Pokojo­wej Wiosce Kryszny (2014), gdzie Kabanos ustalił nowy rekord długości koncertu na tejże scenie, grając 2 h 55 min (poprzed­ni rekord należał do zespołu Farben Lehre i wynosił on 2 h 15 min). Był to jedno­cze­śnie najdłuż­szy występ Kabanosa w historii.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI