Kobong
Biografia

Kobong

Kobong – polski zespół rockowy działa­ją­cy w latach 1994–1998.

Historia

Na rynku ukazały się dwa albumy: Kobong (1995) oraz Chmury nie było (1997). Jeden z utworów znalazł się na polskiej ścieżce dźwię­ko­wej do filmu "Train­spot­ting". Kobong wystę­po­wał także na pokazach premie­ro­wych tego filmu w najwięk­szych miastach w Polsce (Kraków, Opole, Warszawa, Sopot).

Muzyka zespołu była żywio­ło­wa i orygi­nal­na; twórczość Kobonga określa­na była mianem wykra­cza­ją­cej poza swoją epokę. Utwór Uroboro z drugiej płyty nawią­zu­je do filozo­fii gnosty­ków (zob. Uroboros).

Po rozpa­dzie zespołu muzycy zajęli się innymi projek­ta­mi muzycz­ny­mi. Tworzyli m.in. zespoły Nyia, Neuma oraz Samo. Bogdan Kondrac­ki jest uznanym produ­cen­tem muzycz­nym. Produ­ko­wał płyty takich wykonaw­ców jak Monika Brodka czy Ania Dąbrow­ska. 25 stycznia 2005 Robert Sadowski zmarł nagle na atak serca. Maciej Miecho­wicz poza grą w zespole Neuma także zajął się produk­cją albumów, m.in. był produ­cen­tem drugiego albumu warszaw­skiej grupy Miguel and the Living Dead.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI