Kortez
Biografia

Kortez

Kortez, właśc. Łukasz Feder­kie­wicz (ur. 24 czerwca 1989 w Krośnie) – polski muzyk, kompo­zy­tor, wokali­sta, gitarzy­sta, pianista i puzonista.

Młodość

Jego matka była malarką amatorką, ojciec grał na gitarze. Wychował się w rodzin­nym domu w Iwoniczu na Podkarpaciu.

Ma wykształ­ce­nie muzyczne. W szkole muzycz­nej w Krośnie uczył się grać na forte­pia­nie i puzonie. Zainspi­ro­wa­ny Claren­cem Green­wo­odem, w 2013 zaczął naukę gry na gitarze.

Kariera muzyczna

W grudniu 2013 bez powodze­nia brał udział w preca­stin­gu do programu Polsatu Must Be the Music. Tylko muzyka w Rzeszo­wie. Wówczas został wypatrzo­ny przez Pawła Jóźwic­kie­go, szefa wytwórni Jazzboy Records.

W kwietniu 2014 podpisał kontrakt płytowy i rozpo­czął pracę z produ­cen­tem i muzykiem Olkiem Świer­ko­tem. Powsta­ją­ce utwory zostały zapre­zen­to­wa­ne kilku dzien­ni­ka­rzom w styczniu 2015, wśród nich Piotrowi Stelma­cho­wi, który w radiowej "Trójce" zaczął grać utwór "Zostań". W marcu 2015 wydał pierwszą EP-kę pt. Jazzboy Session EP, na której umieścił piosenki: "Zostań", "Joe" i "Co myślisz?". Na Listę Przebo­jów "Trójki" dostały się utwory: "Zostań" i "Od dawna już wiem", które przez wiele miesięcy znajdo­wa­ły się w czołówce zesta­wie­nia. 25 września 2015 wydał debiu­tanc­ki album studyjny pt. Bumerang, wydany przez Jazzboy Records.

3 listo­pa­da 2017 wydał drugi album pt. Mój dom, natomiast 16 stycznia 2018 – minial­bum pt. Dobry moment, będący uzupeł­nie­niem drugiej płyty. W 2018 wraz z Dawidem Podsia­dło i Krzysz­to­fem Zalew­skim nagrał singel "Początek", promu­ją­cy dziewią­tą trasę Męskiego Grania.

14 czerwca 2019 wystąpił na 56. KFPP w Opolu podczas koncertu "Od Opola do Opola".

Życie prywatne

Ma syna (ur. 2012), któremu zadedy­ko­wał utwór "Joe". Po narodzi­nach dziecka porzucił pracę nauczy­cie­la rytmiki w przed­szko­lu i podej­mo­wał się różnych prac fizycz­nych (pracował na budowie, w lesie, jako ochro­niarz w Biedron­ce).


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI