Lebowski
Biografia

Lebowski

Lebowski – polska grupa muzyczna pocho­dzą­ca ze Szcze­ci­na. Zespół powstał w 2002. Tworzy muzykę z pogra­ni­cza art rocka, muzyki filmowej, ekspe­ry­men­tal­nej i improwizowanej.

Debiu­tanc­ki album zespołu "Cinema­tic" ukazał się dopiero 8 lat po powsta­niu grupy. Dedyko­wa­ny został wielkim posta­ciom polskie­go kina: Tadeuszo­wi Łomnic­kie­mu, Zdzisła­wo­wi Makla­kie­wi­czo­wi, Zbignie­wo­wi Cybul­skie­mu, Leonowi Niemczy­ko­wi i Wojcie­cho­wi Jerzemu Hasowi. Zgodnie z założe­nia­mi zespołu płyta ta zawiera muzykę do nieist­nie­ją­ce­go filmu i może być uznany za album koncep­cyj­ny. Efekt ten osiągnię­to m.in. przez wykorzy­sta­nie na płycie fragmen­tów filmów i głosów znanych aktorów, które połączo­no z instru­men­tal­ną muzyką zespołu. Gościn­nie na płycie wystą­pi­ła Katarzy­na Dziubak.

Skład

Marcin Grzegorczyk.jpg|Marcin Grzegor­czyk – gitary

Marcin Łuczaj 1.jpg|Marcin Łuczaj – instru­men­ty klawiszowe

Ryszard Łabul.jpg|Ryszard Łabul – gitara basowa

Krzysz­tof Pakuła.jpg|Krzysztof Pakuła – perkusja

Źródło: Lebowski – strona zespołu.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI