Mech
Biografia

Mech

Zródło: Spotify

Mech – polska grupa muzyczna wykonu­ją­ca rock i heavy metal.

Historia zespołu

Mech (pierwot­nie jako Zjedno­czo­ne Siły Natury "Mech") powstał w Warsza­wie w 1977 r. z inicja­ty­wy Macieja Januszko i Roberta Milew­skie­go. Począt­ko­wo zespół działał w składzie: Maciej Januszko – śpiew, gitara; Robert Milewski vel Millord – śpiew, instru­men­ty klawi­szo­we; Janusz Łakomiec – gitara; Krzysz­tof Fijał­kow­ski – gitara basowa; Adam Lewan­dow­ski – perkusja (min. Air Condi­tion); Andrzej Nowicki – gitara basowa (później Perfect); Janusz Domański – perkusja. W tym składzie zespół nagrał materiał, który został wydany dopiero w 2016 roku.

Od 1981 Mech działał w składzie: Maciej Januszko – gitara basowa, gitara, śpiew; Janusz Łakomiec – gitara, śpiew; Robert Milewski vel Millord – instru­men­ty klawi­szo­we, śpiew; Andrzej Dylewski – perkusja, instru­men­ty perku­syj­ne. W tym składzie nagrał dwa albumy Bluff­ma­nia i Tasmania - oba zostały wydane w 1983 roku.

Zespół zawiesił działal­ność w 1987 i został reakty­wo­wa­ny w 2004. Powrót nastąpił z inicja­ty­wy Jurka Owsiaka i Janusza "Kosy" Kosiń­skie­go. W nowym składzie oprócz Macieja Januszko (śpiew), znaleźli się: Piotr "Dziki" Chance­wicz – gitary (Syndia, Agency, BO-Session, Dogbite); Krzysz­tof Najman – gitara basowa (Closter­kel­ler, Tadeusz Nalepa, John Porter Band, Virgin); Piotr "Posejdon" Pawłow­ski – perkusja (ex Closter­kel­ler, John Porter Band, Virgin).

Jesienią 2005 ukazała się pierwsza po reakty­wa­cji płyta zespołu na której usłyszeć można kilka starych utworów w nowych aranża­cjach oraz nowe, utrzy­ma­ne w konwen­cji hard i heavy rocka. Na płycie znalazły się także teledy­ski do utworów "Painkil­ler" i "Nie widzieć nic".

Mech koncer­tu­je na najwięk­szych festi­wa­lach i wydarze­niach kultu­ral­nych w kraju jak Przysta­nek Woodstock, Finał Wielkiej Orkie­stry Świątecz­nej Pomocy w Warsza­wie, Hunter­fest, Metal Hammer Festival, oraz u boku takich wykonaw­ców jak Korn, Black Label Society, Soulfly czy Heaven and Hell.

5 listo­pa­da 2008 roku zespół wystąpił u boku grupy Uriah Heep. 10 sierpnia 2011 roku zespół wraz z min. Judas Priest wziął udział w kolejnym Metal Hammer Festival.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI