Mr Z`oob
Biografia

Mr Z`oob

Mr. Zoob (inne wersje pisowni: '''Mr Zoob, Mr Z'OOB, Mr Z'oob') – polski zespół grający alter­na­tyw­ne­go rocka, znany z takich utworów jak: "Kartka dla Waldka" i "Mój jest ten kawałek podłogi". Muzyka Mr. Zooba to mieszan­ka rocka, ska, reggae. Charak­te­ry­stycz­ne brzmie­nie nadaje zespo­ło­wi charczą­cy saksofon.

Historia

Zespół powstał w 1983 r. w Kosza­li­nie. Pierwszy skład stano­wi­li: Jakub Grabski (bas), Jacek Paprocki (gitara), Jerzy Charkie­wicz (gitara), Waldemar Miszczor (perkusja, autor tekstów), Grzegorz Rewers (saksofon). Następ­nie Charkie­wi­cza zastąpił na gitarze Waldemar Lech, dołączył także Andrzej Donarski – wokali­sta i gitarzy­sta grupy Zespół Parkin­so­na. Pierwszy występ odbył się w grudniu tegoż roku w studenc­kim klubie "Nurt". Zespół został zapro­szo­ny na sesję nagra­nio­wą pierw­sze­go demo, a następ­nie do zagrania na elimi­na­cjach do Festi­wa­lu w Opolu, czyli w OMPP (Ogólno­pol­skim Młodzie­żo­wym Przeglą­dzie Piosenki). Zespół zdobył wiele nagród, m.in. Nagrodę Polskie­go Radia, Tonpres­su, Pagartu itd. Pierwszy duży koncert grupa zagrała w Hali Ludowej we Wrocła­wiu z zespo­ła­mi Lady Pank, Klaus Mitffoch. Latem 1984 r. Mr. Zoob brał udział w FAMIE, w "Kabare­to­nie" Macieja Zemba­te­go, a także w festi­wa­lu w Jaroci­nie. Późną jesienią 1984 r. z zespołu odeszli: Andrzej Donarski i Jakub Grabski. Ich miejsce zajęli: basista Piotr Ortel i wokali­sta Grzegorz Radzim­ski. W 1985/​1986 roku zespół nagrał materiał na pierwszą płytę To tylko ja. Następ­nie rozpadł się.

W 1993 r. zespół reakty­wo­wał się w zmienio­nym składzie. Do zespołu dołączył: Łukasz Poprawski-saksofon.

W 1994 r.perkusistę Walde­ma­ra Miszczo­ra zastąpił Tomasz "Tośka" Szeląg (z zespołu Gdzie Cikwiaty), a w 1995 do grupy dołączył sakso­fo­ni­sta Marcin "Dzidzia" Zabrocki, z którymi zespół nagrał w 1998 r. drugą płytę zespołu Czego się gapisz?. W tym samym roku odbył się też benefis 15-lecia Mr. Zooba z udziałem zespołów Voo Voo i Raz, Dwa, Trzy.

W roku 1998 odszedł z zespołu Jacek Paprocki i począt­ko­wo zespół grał z jednym gitarzy­stą – Gilmurem. W 2001 roku w miejsce Jakuba Grabskie­go pojawił się Arkadiusz Wójcik-bas i dołączył Witold Popraw­ski-saksofon a w 2002 Paweł Tomaszew­ski-gitara, którego w 2004 roku zastąpił Przemy­sław Śledź-Śledziu­ha. W roku 2005 w zespole pojawił się ponownie Waldemar Miszczor (perkusja) i Paweł Posta­rem­czak (saksofon), którego w roku 2008 zastąpił Artur Orłowski.

Na początku 2007 zespół nagrał materiał na nową płytę zatytu­ło­wa­ną Moja głowa''. Zawiera ona kilka starszych kompo­zy­cji w nowych aranża­cjach oraz nowy materiał, który powstał w ciągu ostat­nich dwóch lat, niepre­zen­to­wa­ny wcześniej na koncer­tach. Płytę promuje singel "NieAme­ry­ka" prezen­tu­ją­cy nowe, odświe­żo­ne, nieco ostrzej­sze brzmie­nie zespołu.

Przemy­sław Śledź odszedł z zespołu w grudniu 2008 r. i w jego miejsce ponownie wrócił do zespołu gitarzy­sta z pierw­sze­go składu Jacek Paprocki. W czerwcu 2009 roku odszedł z zespołu Andrzej Donarski (wokali­sta), który założył razem z Przemy­sła­wem Śledziem nową formację "Mister z U.B." Do grupy dołączy­li natomiast: nowy wokali­sta – Radek Czerwiń­ski oraz gitarzy­sta – Grzegorz Jóźwik. W 2014 roku do zespołu powrócił Andrzej Donarski, jednakże pozostał drugi wokali­sta – Radek Czerwiń­ski, który wspiera na koncer­tach zespół co jakiś czas. W 2015 roku pojawił się nowy utwór grupy "Nuda". Pierwszy po kolejnym powrocie Donar­skie­go do zespołu. Ostatni teledysk z Walde­ma­rem Lechem.

Obecny skład

 • Waldemar Miszczor – perkusja
 • Grzegorz Jóźwik – gitara
 • Arkadiusz Wójcik – bas
 • Jacek Paprocki – gitara
 • Artur Orłowski – saksofon
 • Radek Czerwiń­ski – śpiew
 • Andrzej Donarski – śpiew
 • Kategoria:Polskie zespoły rocka alternatywnego

  Kategoria:Polskie zespoły ska

  Kategoria:Polskie zespoły reggae

  Kategoria:Kultura w Koszalinie


  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI