Pati Yang
Biografia

Pati Yang

Pati Yang (Patti Yang, właśc. Patrycja Hilton, z domu Grzymał­kie­wicz, ur. 26 marca 1980 we Wrocła­wiu) – polska piosenkarka.

Życiorys

Pierwsze osiem lat życia spędziła w trasach koncer­to­wych – razem z mamą i jej ówcze­snym partne­rem Janem Boryse­wi­czem, liderem zespołu Lady Pank.

W 1998 roku nagrała i wydała swoją debiu­tanc­ką płytę Jaszczur­ka. Za ten album zdobyła nomina­cje do Fryde­ry­ków 1998 w katego­riach "Fonogra­ficz­ny debiut" oraz "Album roku – pop". W trasie promu­ją­cej płytę uczest­ni­czył zespół Robot. Przez kolejne dwa lata Pati Yang prowa­dzi­ła audycję autorską w Radiostacji.

Następ­nie przepro­wa­dzi­ła się do Londynu, gdzie wspólnie z mężem Stephe­nem Hiltonem założyła projekt Children.

Współ­pra­co­wa­ła również z Davidem Holmesem, z którym współ­two­rzy­ła muzykę do wielu filmów np. Buffallo Soldiers, Co z oczu, to z serca, Ocean’s Eleven: Ryzykow­na gra, Ocean’s Twelve: Dogrywka. Efektem ich współ­pra­cy był także projekt The Free Associa­tion, który w 2003 roku wydał ścieżkę dźwię­ko­wą do Code 46 (współ­pra­ca z Martiną Topley-Bird).

Szerszej publicz­no­ści dała się poznać również ze współ­pra­cy z Davidem Arnoldem przy okazji pracy nad ścieżką dźwię­ko­wą do jednego z filmów o przygo­dach Agenta 007 – Jutro nie umiera nigdy.

W 2005 roku powró­ci­ła z solowym projek­tem Silent Treat­ment. Płyta powstała w londyń­skich Air Studios należą­cych do George’a Martina, gdzie nagry­wa­li tacy artyści jak Madonna czy Elton John. Album uzyskał nomina­cję do nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryderyk 2005 w katego­rii "Muzyka rozryw­ko­wa: Album roku – pop".

W czerwcu 2006 w Warsza­wie Pati zagrała jako support przed koncer­tem Depeche Mode.

W 2008 roku pojawiła się gościn­nie na albumie The Unrest Cure gitarzy­sty Leo Abraham­sa (zaśpie­wa­ła w utworze "Banks of Kyoto").

27 marca 2009 ukazał się album pod tytułem Faith, Hope + Fury, promo­wa­ny singlem "Stories from Dogland". W tym samym roku zagrała w polskim serialu Londyń­czy­cy w roli Pati Yang – piosen­kar­ki oraz przed­się­bior­cy. Wykonała tam piosenkę "Timebomb". Płyta Faith, Hope + Fury uzyskała nomina­cję do Fryde­ry­ków 2010 w katego­rii "Muzyka rozryw­ko­wa: Album roku – muzyka alternatywna".

W połowie 2010 roku wydała singiel "Tonight" pod pseudo­ni­mem Nikita. W maju 2011 ukazał się czwarty solowy album artystki, zatytu­ło­wa­ny Wires and Sparks. Pierw­szym singlem go promu­ją­cym był "Near to God".

22 listo­pa­da 2019 ukazała się płyta War On Love podpi­sa­na jako projekt zespołu Patti Yang Group.

Wideografia

Solowa (teledyski)
 • Jaszczur­ka (1998)
 • All That Is Thirst (2005; klip zreali­zo­wa­ła Marta Pruska)
 • Stories from Dogland (2009; klip zreali­zo­wa­ła Pati Yang)
 • Timebomb
 • Near to God (2011)
 • Hold Your Horses (2012)
 • High Heels – Justyna Stecz­kow­ska feat. Pati Yang (2015)
 • Anony­mo­us Face (1-2 kwietnia 2016; klip zreali­zo­wa­ny przez Patti Yang Group)
 • Wounded Healer – Heart & Soul feat. Patti Yang (luty 2017)
 • Falling – Patti Yang Group (listopad 2019)
 • FlyKKiller
  Solowa (teledyski)
 • Jaszczur­ka (1998)
 • All That Is Thirst (2005; klip zreali­zo­wa­ła Marta Pruska)
 • Stories from Dogland (2009; klip zreali­zo­wa­ła Pati Yang)
 • Timebomb
 • Near to God (2011)
 • Hold Your Horses (2012)
 • High Heels – Justyna Stecz­kow­ska feat. Pati Yang (2015)
 • Anony­mo­us Face (1-2 kwietnia 2016; klip zreali­zo­wa­ny przez Patti Yang Group)
 • Wounded Healer – Heart & Soul feat. Patti Yang (luty 2017)
 • Falling – Patti Yang Group (listopad 2019)
 • FlyKKiller

  Nagrody i nominacje


  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI