Polucjanci
Biografia

Polucjanci

Poluzjan­ci (wcześniej Polucjan­ci lub Polücjan­ci) – polski zespół porusza­ją­cy się w różnych nurtach muzycz­nych, od funky do jazz-rocka.

Historia

Zespół został założony w 1995 przez studen­tów Wydziału Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach. W począt­ko­wym składzie znaleźli się: Kuba Badach (śpiew), Piotr Żaczek (gitara basowa), Przemy­sław Maciołek (gitara), Robert Luty (perkusja), Tomek Szymuś (klawisze). W 1997 roku po raz pierwszy zagrali na Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu. Zmuszeni byli wówczas do zmiany nazwy, bo ówczesna wydała się organi­za­to­rom zbyt nieprzy­zwo­ita (zobacz: polucja). Wystą­pi­li więc jako TheFor­ma­cja.

W 2000 zespół posze­rzo­ny o klawisze Grzego­rza Jabłoń­skie­go oraz talent technicz­ny i muzyczny Marcina "Małego" Górnego, wydał debiu­tanc­ką płytę pt. Tak po prostu (Sony Music Enter­ta­in­ment Poland). Krążek promo­wa­ły single: Na planecie pełnej ludzi, Nie ma nas, Tylko ty i ja. Teksty na płytę w większo­ści napisał Janusz Onufro­wicz (oprócz utworów Perfect Guy – napisa­ne­go przez wokali­stę Kubę Badacha, Zocha – autor­stwa Francisz­ka Piątkow­skie­go i Nie ma nas – autor­stwa Jacka Falkiewicza). 

W czerwcu 2002, dzięki stara­niom Ewy Sokołow­skiej, zespół zagrał koncerty w Avery Fisher Hall w Lincoln Center (Nowy Jork) oraz na Green­wich Village w klubie Baggot Inn.

Przygo­to­wa­nie drugiej płyty przez długi czas się opóźnia­ło, mimo singli Tralala300Najpięk­niej­si (w duecie z Kayah) wydanych na Walen­tyn­ki w 2005. Muzycy jednak w tym czasie współ­pra­co­wa­li m.in. z Kayah, Gordonem Haskel­lem, Sistars, Natalią Kukulską, Edytą Górniak, Moniką Brodką.

W 2006 zespół przygo­to­wał piosenkę Ona, czyli ja, która promo­wa­ła program na TVN Style pod tym samym tytułem, prowa­dzo­nym przez Joannę Brodzik.

Premiera drugiej płyty zespołu – Druga płyta – miała miejsce 11 lutego 2010.

Premiera trzeciej płyty zespołu – Trzy metry ponad ziemią – odbyła się 21 paździer­ni­ka 2011, a pierw­szym singlem zwiastu­ją­cym płytę był utwór pod tym samym tytułem.

Nagrody i nominacje


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI