Püdelsi
Biografia

Püdelsi

Püdelsi – polski zespół rockowy założony w 1985 roku.

Historia zespołu

Zespół powstał w 1985 roku z inicja­ty­wy Andrzeja "Pudla" Bienia­sza i Franza Dreadhun­te­ra. Geneza Püdelsów sięga zespołu Düpą, który przestał istnieć po samobój­czej śmierci lidera Piotra Marka.

Pierwszy skład zespołu tworzyli: Andrzej "Pudel" Bieniasz, Franz Dreadhun­ter, Andrzej Potoczek, Maciej Kowalik, Maciej Biedrzyc­ki, Paweł Mąciwoda i David Rocks. Muzycy posta­no­wi­li konty­nu­ować idee formacji Düpą, grać teksty Marka. Kilka miesięcy później do zespołu dołączył Maciej Maleń­czuk. Püdelsi zostali laure­ata­mi Festi­wa­lu w Jaroci­nie w 1986, czego rezul­ta­tem była możli­wość nagrania własnego albumu. W 1988 ukazał się debiu­tanc­ki album zespołu Bela Pupa, firmo­wa­ny jako Kora, Püdelsi – wydany przez Polskie Nagrania. Wokali­sta­mi na płycie byli Kora i Maleń­czuk, a grali na niej Bieniasz, Dreadhun­ter, Potoczek, Paweł Mąciwoda i Maciej Biedrzyc­ki.

Wkrótce po nagraniu albumu, Bieniasz odszedł z zespołu, który rozpadł się na kilka lat.

W 1995, w 10 rocznicę śmierci Marka, Püdelsi reakty­wo­wa­li się w składzie z Maleń­czu­kiem jako wokali­stą, Potocz­kiem i Bienia­szem jako gitarzy­sta­mi, Hajda­szem jako perku­si­stą oraz grającym na sakso­fo­nie Maciejem Biedrzyc­kim. Zespół nagrał dwie płyty z tekstami Marka i Düpą: Viribus Unitis (1996) i Narodzi­ny Zbignie­wa: Pudelsi grają Dupą. W 1998 roku ich utwór znalazł się na pierw­szej składan­ce Muzyka Przeciw­ko Rasizmo­wi, firmo­wa­nej przez Stowa­rzy­sze­nie "Nigdy Więcej".

W 1999 Püdelsi w składzie Maleń­czuk, Bieniasz, Hajdasz, Olaf Derigla­soff oraz Małgo­rza­ta Tekiel nagrali Psycho­pop, pierwszą płytę bez tekstów i kompo­zy­cji Marka. Płyta była pierw­szym komer­cyj­nym sukcesem zespołu, który w między­cza­sie ponownie się rozpadł. Bieniasz posta­no­wił jednak konty­nu­ować działal­ność, wraz z Deadhun­te­rem przygo­to­wa­li materiał na nową płytę. Do zespołu dołączył wówczas na krótko Maciej Miecz­ni­kow­ski, jednak wkrótce ponownie powrócił Maleń­czuk, który pomógł ostatecz­nie przygo­to­wać i nagrać nowy album. Wolność słowa ukazała się w 2003, osiągnę­ła status złotej płyty i dotarła do 2. miejsca listy OLiS w Polsce. W kolejnym roku zespół wydał płytę ze swoimi najwięk­szy­mi przebo­ja­mi Jasna strona – Legen­dar­ni Pudelsi 1986–2004, która również dotarła do 2. miejsca listy OLiS w Polsce. Był to ostatni album, przy którym Bieniasz współ­pra­co­wał z Maleń­czu­kiem, który w 2005 ostatecz­nie opuścił zespół. Nowym wokali­stą Püdelsów został Szymon Goldberg, z którym Bieniasz i Dreadhun­ter nagrali dwie płyty: Zen (2007) i Madame Castro (2008). Po jego odejściu kolejnym wokali­stą ściągnię­tym przez Bienia­sza do Püdelsów został Piotr Foryś. W 2013 ukazał się album Rege Kocia Muzyka – The Best of Püdelsi, na którym obok Forysia śpiewają wszyscy byli wokali­ści zespołu: Kora, Maleń­czuk, Goldberg, Miecz­ni­kow­ski oraz gościn­nie Dario Litwiń­czuk, Dziun i sam Bieniasz. W 2017 roku zespół wydał swoją najnow­szą płytę zatytu­owa­ną Püdelsi /​ Über Alles.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI