Recydywa
Biografia

Recydywa

Recydywa – polski zespół rocko­wy­/blu­es-rockowy założony we Wrocła­wiu w roku 1985 roku. Przez pierwsze dwa lata działal­no­ści zespół wystę­po­wał pod nazwą Recydywa Blues Band w składzie: Andrzej Pluszcz – gitara basowa, śpiew, Ireneusz "Pióro" Nowacki – perkusja i Aleksan­der Mrożek – gitara. W tym składzie w 1986 nagrano płytę live (Recidive In Concert) we wrocław­skim klubie Rura. W połowie roku 1987 Mrożka zastąpił nowy gitarzy­sta – Krzysz­tof Mandzia­ra, zespół zmienił brzmie­nie na znacznie ostrzej­sze. W najtrwal­szym składzie – Pluszcz/​Mandziara/​Nowacki, pod skróconą nazwą, jako Recydywa, zespół nagrał płytę Równo­wa­ga strachu. Anglo­ję­zycz­na wersja nosiła tytuł Deadly Games. Recydywa grała bardzo wiele koncer­tów w Polsce – zarówno w klubach, jak i na najważ­niej­szych impre­zach: w Jaroci­nie, w katowic­kim Spodku – i za granicą (Europa Zachod­nia, Skandy­na­wia, ZSRR). Zespół współ­pra­co­wał także z austriac­kim zespołem Freak Weber, w efekcie nagrano CD Freak Weber & Friends – Live (1992). Przed śmiercią Andrzeja Pluszcza w grudniu 2005 roku zespół grał krótko w składzie Andrzej Pluszcz (voc, bg), Aleksan­der Mrożek (g) i Kazimierz Marut (dr). Pod koniec roku 2006 zespół reakty­wo­wał się (w składzie Irek "Pióro" Nowacki, Krzysz­tof "Wojskowy" Mandzia­ra oraz Paweł "Muzzy" Mikosz – nowy basista i wokali­sta), pod nazwą CrossRe­cy­dy­wa, nawią­zu­jąc dodat­ko­wo do wcześniej­sze­go projektu muzycz­ne­go, w którym Mandzia­ra i Nowacki brali udział (Cross). Pod koniec kwietnia 2007 roku Krzysz­tof Mandzia­ra odszedł od zespołu i grupa zawie­si­ła działalność.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI