Retrospective
Biografia

Retrospective

Retro­spec­ti­ve - polski zespół muzyczny, prezen­tu­ją­cy szeroko rozumia­ny rock progre­syw­ny. Założony w 2005 roku w Lesznie w Wielko­pol­sce. Począt­ko­wo funkcjo­nu­ją­cy pod nazwą Hollow, w roku 2007 oficjal­nie zmienił nazwę na Retrospective.

Historia

Zespół Retro­spec­ti­ve powstał w 2005 roku z inicja­ty­wy Roberta Kusika (perkusja) oraz Macieja Klimka (gitara), począt­ko­wo funkcjo­nu­jąc pod nazwą Hollow. W roku 2006 skład zasiliło 4 muzyków: Alan Szcze­pa­niak (gitara), Łukasz Marsza­łek (gitara basowa), Beata Łagoda (klawisze) oraz Jakub Roszak (wokal). W pełnym składzie zespół zaczął prace nad demem, które ukazało się jeszcze w tym samym roku.

Rok 2007 przyniósł wiele zmian, po raz pierwszy oficjal­nie pojawiła się nazwa Retro­spec­ti­ve,

związana z ukaza­niem się EP Spectrum Of The Green Morning. Płyta ta otworzy­ła drogę do szersze­go grona odbior­ców, pojawia­jąc się chociaż­by na antenie radiowej Trójki. Po raz pierwszy również pojawiło się zainte­re­so­wa­nie ze strony zagra­nicz­nych mediów. Pozytyw­ne recenzje Spectrum Of The Green Morning pojawiły się w takich krajach jak: Niemcy, Holandia, Francja, USA, Szwaj­ca­ria i innych. Rosnące zainte­re­so­wa­nie muzyką zespołu przeło­ży­ło się na podpi­sa­nie umowy z wydaw­nic­twem Lynx Music.

Jesienią 2008 roku na rynku pojawiła się pierwsza długo­gra­ją­ca płyta Retro­spec­ti­ve, Stolen Thoughts. Po jej wydaniu zespół zagrał na początku 2009 roku kilka koncer­tów w całej Polsce. W następ­nych latach zespół wystę­po­wał spora­dycz­nie, nastą­pi­ła również rotacja w składzie. Wokali­sta Jakub Roszak opuścił zespół z powodów prywat­nych. Pozosta­li muzycy zdecy­do­wa­li się na odważny krok i przyjęli wokalist­kę - Annę Spławską. Razem zdążyli jednak zagrać tylko jeden koncert po czym Anna opuściła zespół. Jako powód podane zostały różnice zdań, a do zespołu powrócił pierwszy wokalista.

Na początku 2012 roku zespół rozpo­czął prace nad kolejnym albumem. Jesienią 2012 muzycy podpi­sa­li umowę z niemiec­kim wydawcą Progres­si­ve Promo­tion Records, a także wystą­pi­li na festi­wa­lu Sophi­sca­pes - jako jeden z finali­stów wyłonio­nych w inter­ne­to­wym głoso­wa­niu. 19 listo­pa­da 2012 roku wydany zostaje album "Lost In Perception".

Koncerty

Ważniej­sze występy:

 • 01.10.2011 - 5th ANNIVERSARY OF PROGRESSIVE PROMOTION w Rüssel­she­im am Main w Niemczech
 • 13.03.2010 - Miejski Ośrodek Kultury, Krobia - koncert samodzielny
 • 20.02.2010 - Centrum Kultury MUZA, Lubin - koncert samodzielny
 • 04.11.2009 - Blue Note, Poznań - koncert samodzielny
 • 19.09.2009 - Finał INTER Festiwal 2009, Leszno - festiwal
 • 18.04.2009 - Artus Prog Festival, Toruń - festiwal
 • 31.01.2009 - Dom Kultury Oskard, Konin - koncert samodzielny
 • 23.01.2009 - Galeria Sztuki Muzeum Okręgo­we­go, Leszno - koncert samodziel­ny, akustyczny
 • 20.01.2009 - Blue Note, Poznań - koncert samodzielny
 • 09.01.2009 - Liver­po­ol, Wrocław - koncert w ramach WOŚP
 • 27.11.2008 - Radio PIK, Bydgoszcz - koncert samodzielny
 • 13.01.2008 - Dom Kultury Koleja­rza, Leszno - koncert w ramach WOŚP
 • 15.12.2007 - Centrum Kultury i Sztuki, Leszno - Retro­spec­ti­ve, Sound Of Soul
 • 16.11.2007 - Od Zmierz­chu Do Świtu, Wrocław - Retro­spec­ti­ve, A Day In June
 • 09.11.2007 - Miejski Ośrodek Kultury, Leszno - Dżem, Retro­spec­ti­ve
 • 22.10.2007 - Klub W-Z, Wrocław - Fish, Retro­spec­ti­ve
 • 20.10.2007 - Mayday Rock Festiwal, Głogów - festiwal
 • 19.07.2007 - KLUB 007.5, Leszno - koncert samodzielny
 • 09.12.2006 - U Bazyla, Poznań - koncert samodzielny
 • 23.09.2006 - Mayday Rock Festiwal, Głogów - festiwal
 • Obecny skład

 • Jakub Roszak - wokal
 • Maciej Klimek - gitara
 • Alan Szcze­pa­niak - gitara
 • Łukasz Marsza­łek - gitara basowa
 • Beata Łagoda - klawisze
 • Robert Kusik - perkusja

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI