Ryszard Sygitowicz
Biografia

Ryszard Sygitowicz

Zródło: Spotify

Ryszard Maria Sygito­wicz (ur. 27 listo­pa­da 1953 w Warsza­wie) – polski gitarzy­sta, kompo­zy­tor i aranżer. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Kariera

W latach 70. grał w zespole Zbignie­wa Hołdysa Dzikie Dziecko, współ­pra­co­wał z Haliną Frącko­wiak, Barbarą Kowalską oraz z zespo­ła­mi Andrzej i Eliza, 2 plus 1, Bumerang, George Lange Set. 

Od września 1980 do grudnia 1981 roku był gitarzy­stą Perfectu. Współ­a­ran­żo­wał debiu­tanc­ką płytę Perfectu, tzw. "Biały album", stworzył własny utwór "Coś się dzieje w mojej biednej głowie". Zagrał także na forte­pia­nie w studyj­nej wersji jednego z najwięk­szych przebo­jów grupy – "Niewiele ci mogę dać".

Po odejściu z Perfectu, koncer­to­wał na Bliskim Wscho­dzie, potem zaczął karierę solową, co zaowo­co­wa­ło własną płytą pt. Bez grawi­ta­cji. W 1988 wyjechał do USA, gdzie koncer­to­wał i pracował w studiach nagra­nio­wych, grając w zespole Orange Vibes. W USA nagrał i wydał album Witajcie w USA. W 1989 wydał album pt. Nikt nie woła, a potem na podsta­wie wszyst­kie­go, co stworzył, wydał płytę pt. The Best of Ryszard Sygito­wicz.

W 1993 ponownie zaczął grać w zespole Perfect i skompo­no­wał własne utwory, które znalazły się na płytach GenyJestem. Tuż przed ukaza­niem się płyty Geny odszedł z zespołu. Potem współ­pra­co­wał z Natalią Kukulską i z Jackiem Króli­kiem, z którym stworzył formację Giganci Gitary.

5 listo­pa­da 2008 roku, w progra­mie Kawa czy herbata?, został zapowie­dzia­ny wspólny album Sygito­wi­cza z Grzego­rzem Markow­skim. W tym samym progra­mie został zapre­zen­to­wa­ny utwór z nowej płyty pt. "Wybacz mi".

W lutym 2010 r. piosenka Sygito­wi­cza i Markow­skie­go pt. "Każdej Nocy" zaczęła pokazy­wać się na Top Listach. 26 marca 2010 r. wydana została płyta Markow­ski & Sygito­wicz. Nagrali także utwór "To".

Instrumentarium

(źródło:)

 • Gitary: Music Man Axis, Gibson Les Paul, Takamine Santa Fe, Yamaha FG-420-12A (12-strunowa)
 • Wzmac­nia­cze: Randall RM100 (moduły: Deluxe, JTM, 1086), Rivera Knuckle­he­ad 100 W + Rivera K 412T
 • Efekty: Route 66 Overdri­ve /​ Compres­sion, Rocktron Nitro, Red Witch Famulus, Snarling Dogs Wonder Wah, Rocktron Tsunami, T. Rex Replica

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI