Strachy Na Lachy
Biografia

Strachy Na Lachy

Zródło: Spotify

Strachy na Lachy (kiedyś Między­mia­stów­ka Muzyku­ją­ca Grabaż i Strachy na Lachy) – zespół muzyczny, utworzo­ny w 2002 roku przez Krzysz­to­fa "Grabaża" Grabow­skie­go oraz Andrzeja "Kozaka" Kozakiewicza.

Zespół na początku znany był jako Grabaż + Ktoś Tam Jeszcze, jednak po ich pierw­szym koncer­cie w Legnicy zespół zmienił nazwę na Grabaż i Strachy na Lachy i w składzie Krzysz­tof "Grabaż" Grabow­ski, Andrzej "Kozak" Kozakie­wicz, Longin "Lo" Bartko­wiak i Mariusz "Maniek" Nalepa ruszył w pierwszą trasę koncer­to­wą. Po niej do grupy dołączy­li Rafał "Kuzyn" Piotro­wiak oraz Sebastian "Anem" Czajkow­ski, a sam zespół zmienił nazwę na Między­mia­stów­ka Muzyku­ją­ca Grabaż i Strachy na Lachy. Pod koniec 2003 roku ukazała się pierwsza płyta bandu, Strachy na Lachy. Na początku września 2005 decyzją lidera z nazwy zostaje usunięte słowo Grabaż i zespół otrzymał nazwę Strachy na Lachy. W tym samym czasie do zespołu oficjal­nie został przyjęty nowy członek – Arkadiusz "Pan Areczek" Rejda, akorde­oni­sta. Po siedmiu latach – 15 grudnia 2012 roku – Arkadiusz Rejda opuścił zespół, który obecnie jest kwinte­tem. Podczas koncer­tów grupy na instru­men­tach klawi­szo­wych grać będzie Tomasz "Tom Horn" Rożek, wielo­let­ni współ­pra­cow­nik i reali­za­tor wszyst­kich płyt Strachów na Lachy.

11 stycznia 2013 na antenie radia Eska Rock miał premierę singiel "I can't get no gratis­fac­tion". Był on zwiastu­nem szóstej płyty zespołu, która nosiła tytuł !To! i ukazała się 9 lutego 2013.

Wiosną 2017 roku grupę opuszcza Tom Horn, reali­za­tor wszyst­kich dotych­cza­so­wych płyt zespołu, grający także na instru­men­tach klawi­szo­wych. Nowym klawi­szow­cem grupy zostaje Łukasz Sokołowski.

Na kolejne, premie­ro­we piosenki grupy przyszło czekać blisko cztery lata. 29 września 2017 roku ukazał się szósty studyjny album "Przecho­dzień o wscho­dzie". Muzyka z tej płyty, klimatem nawią­zu­je do pierw­sze­go wydaw­nic­twa grupy. Pierw­szym singlem z płyty była piosenka "Twoje motylki". Utwór był piosenką dnia w Trójce, wszedł również do głównego notowa­nia trójko­wej listy przebo­jów. Drugim singlem, który ukazał się 11 września 2017 roku jest piosenka "Co się z nami stało".


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI