Tipsy Train
Biografia

Tipsy Train

Zródło: Spotify

Tipsy Train – polski zespół rockowy, założony w 1991 przez Grzego­rza Kotyłło i Wojcie­cha Cugowskiego.

Historia

Od początku działal­no­ści grupy brzmie­nie było zorien­to­wa­ne na klasykę hardroc­ka lat 70 i 80. Deep Purple, Black Sabbath, Rainbow) z domiesz­ką nowocze­sno­ści. Opiera się ono o często dublo­wa­ne riffy gitarowe wsparte potężnym brzmie­niem sekcji rytmicznej.

Tipsy Train koncer­to­wał wspólnie z wieloma zespo­ła­mi i artysta­mi, m.in.: Budka Suflera, Lady Pank, Golden Life, Paweł Kukiz i Piersi, Dżem, Voo Voo, Sweet Noise. W 2007 zespół zagrał wspólny koncert z niemiec­ką formacją Reamonn. TT brał udział w Między­na­ro­do­wych Targach Muzycz­nych Music&Show w Warsza­wie oraz na Festi­wa­lu Union of Rock w Węgorzewie.

Utwory grupy gościły na listach przebo­jów rozgło­śni radio­wych osiąga­jąc wysokie lokaty. Do singla zespołu Za, Zu, Zi, opartego o motyw przewod­ni serialu pt. Kariera Nikodema Dyzmy, Telewi­zja Polska nakrę­ci­ła teledysk. W Tipsy Train zaczy­na­li swoje muzyczne przygody m.in. Wojciech Cugowski (współ­za­ło­ży­ciel – obecnie Bracia), oraz wystę­pu­ją­ca w zespole Bajm Maria Dobrzańska.

W kwietniu 2009 zespół zorga­ni­zo­wał koncert "W hołdzie Black Sabbath". Na zapro­sze­nie Tipsy Train wystą­pi­li: Wojciech Cugowski i zespół Bracia, Maciej Januszko (zespół Mech), Grzegorz Kupczyk (zespół Ceti), Marcin Maliszew­ski (zespół Black Horsemen), Krzysz­tof Zalewski (zwycięz­ca drugiej edycji programu Idol) oraz Maria Dobrzańska.

W kwietniu 2010 zespół wydał singla promu­ją­ce­go nową płytę z udziałem Marka Ałaszew­skie­go, legen­dar­ne­go założy­cie­la grupy Klan. 24 lipca 2010 na Placu Zamkowym w Lublinie Tipsy Train wystąpił jako support szwedz­kiej grupy Europe.

Rok 2011 zespół rozpo­czął koncer­tem projektu Last Warrior złożo­ne­go z muzyków Tipsy Train oraz Grzego­rza Kupczyka - wokali­sty Ceti, byłego front­ma­na formacji Turbo. W lutym 2015 do Tipsy Train dołączył - Krzysz­tof Patocki.

Skład zespołu

 • Grzegorz Kotyłło – gitara, śpiew
 • Andrzej Bronisz – gitara
 • Piotr Bańka – gitara basowa
 • Krzysz­tof Patocki - perkusja

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI