Urszula & Jumbo
Biografia

Urszula & Jumbo

Jumbo – polski zespół muzyczny. Został założony w 1988 roku przez kompo­zy­to­ra i gitarzy­stę Stani­sła­wa Zybow­skie­go i wokalist­kę Urszulę. Po zakoń­cze­niu współ­pra­cy z Budką Suflera oboje posta­no­wi­li działać razem, w bardziej rocko­wych klima­tach. Owocem tych poszu­ki­wań było kilka utworów na płycie Urszuli, nagranej jeszcze z Budką Suflera, Czwarty raz, na którą po połowie piosenki napisali Zybowski oraz kompo­zy­tor Budki, Romuald Lipko. Znaczną popular­ność zdobyła piosenka Czy to miłość, to co czuję ze słowami Bogdana Olewicza.

W 1989 zespół Jumbo, a w nim Urszula w rockan­drol­lo­wym stylu, wystąpił na koncer­cie Polska promocja podczas festi­wa­lu w Sopocie. Ich piosenka Rysa na szkle na długie miesiące zawędro­wa­ła na szczyty list przebo­jów. Mimo tego zespół w składzie: Urszula, Staszek oraz klawi­szo­wiec Sławomir Piwowar i basista Paweł Mąciwoda, wyjechał do Stanów Zjedno­czo­nych. Podczas pobytu w USA skład zespołu zmieniał się wielo­krot­nie, oprócz trzonu w postaci Urszuli i Staszka. W zespole grali muzycy z różnych krajów.

W tym czasie, w 1992 roku wydali nagraną na Flory­dzie pytę Urszula & Jumbo zawie­ra­ją­cą piosenki po angiel­sku, z tekstami Bogdana Olewicza, w tym z piosenką I Am on My Own, czyli angiel­ską wersją Rysy na szkle.

W 1993 roku wzięli udział w WOŚP Jurka Owsiaka, a w rok później ostatecz­nie wrócili do kraju z piosenką Bez Ciebie nie ma mnie (później nagrana jako Euforia). Piosenka ta nie zdobyła popular­no­ści, a Staszek i Ula zaprze­sta­li działa­nia pod szyldem Jumbo. Przez kolejne dwa lata szukali wydawcy i nagry­wa­li kolejną płytę, którą udało się wydać w 1996 roku. Płyta miała tytuł Biała droga, ale wydana była już jako płyta Urszuli.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI