Zakopower
Biografia

Zakopower

Zakopo­wer – polski polski zespół wykonu­ją­cy muzykę folkową z elemen­ta­mi rocka i jazzu, założony przez skrzypka Sebastia­na Karpiela-Bułeckę. Produ­cen­tem oraz kompo­zy­to­rem nagrań Zakopo­wer jest Mateusz Pospie­szal­ski, a twarzą i liderem zespołu - Sebastian Karpiel-Bułecka. Grupę tworzą również: Wojciech Topa, Bartek Kudasik, Józef Chyc, Piotr Rychlec, Kacper Stolar­czyk, Michał Trąbski, Dominik Trębski i Bartosz Nazaruk. Nazwa zespołu nawią­zu­je do miasta Zakopane.

Historia

Zespół regular­nie grywa około 100 koncer­tów rocznie. Pozycja Zakopo­wer umacnia się również na Europej­skiej scenie World Music. Zespół zagrał na presti­żo­wych Europej­skich Festi­wa­lach: w Ostawie, Rudol­stad, Eurocul­tu­red w Manche­ste­rze, w Peters­bur­gu oraz na węgier­skim Sziget Festival. Zakopo­wer odwie­dził podczas tras klubo­wych również: Indie (Mumbaj), Maroko, Węgry (Budapeszt A38), Włochy, Niemcy (Kolonia, Berlin, Oberhau­sen), Chorwa­cję (Zagrzeb, Mocvara), Belgię (Bruksela, Ancienne Belgique), Litwę (Wilno), Białoruś (Mińsk, Grodno), Ukrainę (Winnica), Rosję (Peters­burg), USA (Chicago, Nowy Jork, New Jersey), Kanadę (Toronto), Chiny (Szanghaj, Pekin, Lanzhou, Xining) . W 2010 zespół wziął udział w Nigel Kennedy's Polish Weekend w Londynie w presti­żo­wej sali Queen Eliza­beth Hall South­bank Centre. To wydarze­nie zaowo­co­wa­ło trasą po wyspach brytyj­skich w salach O2 i HMV w Glasgow, Edynbur­gu, Birming­ham, Londynie, Bristolu i Bourne­mo­uth. Zespół można było również usłyszeć między innymi w barce­loń­skiej Sagrada Familia, na scenach takich jak Carnegie Hall w Nowym Jorku czy Teatro Massimo w Palermo.

Zakopo­wer zadebiu­to­wał na polskim rynku muzycz­nym płytą Music Hal wydaną w 2005 roku, która otrzy­ma­ła status Złotej Płyty. Płyta jest połącze­niem trady­cyj­nych góral­skich melodii i nowocze­snej klubowej muzyki, produ­cen­tem tej płyty był Mateusz Pospie­szal­ski. Druga płyta zespołu Na siedem (2007) została wydana bezpłat­nie razem z dzien­ni­kiem Polska The Times 20 paździer­ni­ka 2007 i rozeszła się w ponad 600.000 egzem­pla­rzy. 30 listo­pa­da 2007 roku ukazała się specjal­na edycja płyty Na siedem, posze­rzo­na o dwa nowe utwory oraz covery Gyongy­ha­ju lany zespołu Omega i W dzikie wino zaplą­ta­ni Marka Grechuty. W pozosta­łych utworach posze­rzo­no brzmie­nie muzyczne, m.in. o skrzypce elektrycz­ne, solówki gitarowe itp. W tworze­niu płyty swój udział mieli Adam Nowak (teksty), Kayah (tekst), Rafał Bryndal (tekst), Nigel Kennedy (skrzypce elektrycz­ne), Mamadou Diouf (śpiew). Za tę płytę Zakopo­wer został uhono­ro­wa­ny nagrodą Fryderyk w katego­rii Album roku Etno/​Folk.

Trzeci album – Boso (2011) zdobył 3 Fryde­ry­ki, nagrodę "Złota Super­pre­mie­ra" na Festi­wa­lu w Opolu, Potrójną Platynę za sprzedaż, a singiel "Boso" przez kilka miesięcy był na 1 miejscu większo­ści list przebo­jów.

Czwarty album studyjny Drugie pół (2015) to album z udziałem smyczków zespołu Atom String Orche­stra. Niedługo po premie­rze album osiągnął status złotej płyty. Ostatni album Zakopo­wer i Atom String Quartet (2017) to efekt zwrotu do źródeł, czyli kultury ludowej we współ­pra­cy z kwarte­tem Atom.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI