Archiwum Polskiego Rocka 1960 - 2020
Polski Rock w najlepszym wydaniu

Kat - reedycje na winylu

Firma Metal Mind Produc­tions przygo­to­wu­je kolejne reedycje płyt legen­dar­nej grupy KAT. W sprze­da­ży ukażą się wersje CD i LP. Materiał został ponownie zrema­ste­ro­wa­ny i będzie wydany wiernie orygi­na­ło­wi w kwestii opako­wa­nia. Jak zapewnia wydawca na przykład wersje CD będą miały czarne traye. Premiera zapowia­da­na jest na 23 września 2016 roku.

W tej partii ukażą się nastę­pu­ją­ce tytuły:

  • 38 Minutes of Life
  • Metal And Hell
  • Oddech wymar­łych światów
  • Mind Canni­bals A.D. 2016 (CD DG i LP)
  • Mind Canni­bals (CD DG)
  • Bastard
  • Szyder­cze zwierciadło
  • …Róże miłości najchęt­niej przyj­mu­ją się na grobach
  • Ballady (CD i 2LP)

38 Minutes of Life

"38 Minutes of Life" to reedycja pierw­sze­go albumu koncer­to­we­go zespołu, który swoją premierę miał w 1987 roku i zawierał nagrania zreali­zo­wa­ne podczas koncer­tów poprze­dza­ją­cych występy Metalliki.

Metal And Hell

"Metal and Hell" to reedycja debiu­tanc­kie­go krążka KATa, który ukazał się w 1986 roku i stanowił anglo­ję­zycz­ną wersję wydanego później albumu "666".

Oddech wymarłych światów

"Oddech wymar­łych światów" to reedycja drugiej studyj­nej po "666" i jej anglo­ję­zycz­nej wersji "Metal and Hell" płyty Kata, która pierwot­nie wydana została w 1988 roku. Album uznany został w licznych podsu­mo­wa­niach jako jedna z najlep­szych płyt w historii polskiej muzyki metalowej.

Mind Cannibals A.D. 2016

"Mind Canni­bals" to ósmy studyjny album KATa z 2005 roku, wznowio­ny zostanie jako "Mind Canni­bals - A.D. 2016" i od orygi­na­łu różnić się będzie okładką oraz składem; nowe partie basu nagrał Adam Harris Jasiński znany z "Acoustic 8 Filmów", a partie Jarosła­wa Gronow­skie­go nagrał ponownie Piotr Luczyk, na tym wydaniu za miks i master odpowia­da ponownie Piotr Witkowski.

Mind Cannibals

"Mind Canni­bals" to ósmy studyjny album KATa z 2005 roku. Album dostępny jest w formacie digi pack.

Bastard

"Bastard"to reedycja trzecie­go albumu zespołu, który swoją premierę miał w 1992 roku.

Szydercze zwierciadło

Szyder­cze zwier­cia­dło" to reedycja szóstego albumu zespołu, który swoją premierę miał w 1997 roku, a nagrany został w studiu Jacka Regul­skie­go "AlKATraz". Album po raz pierwszy dostępny będzie na LP.

…Róże miłości najchęt­niej przyj­mu­ją się na grobach

Ballady

"Ballady"to reedycja albumu zespołu, który swoją premierę miał w 1994 roku i pokazy­wał łagod­niej­sze oblicze grupy. Album po raz pierwszy dostępny będzie na winylu jako podwójny LP ?gatefold?.

Opisy na bazie materia­łów promo­cyj­nych firmy Metal Mind Productions

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI