Archiwum Polskiego Rocka 1960 - 2020
Polski Rock w najlepszym wydaniu

Lunatic Soul - Through Shaded Woods

Lunatic Soul to solowy studyjny projekt muzyczny za którym stoi Mariusz Duda, polski muzyk, wokali­sta i multiin­stru­men­ta­li­sta, lider progroc­ko­we­go River­si­de. Powołany do życia w 2008 Lunatic Soul miał być odskocz­nią od muzyki macie­rzy­ste­go zespołu, ale przede wszyst­kim polem eksplo­ra­cji innych teryto­riów muzycznych. 

Na najnow­szym, siódmym albumie, zatytu­ło­wa­nym „Through Shaded Woods”, Mariusz Duda poszerza swoje muzyczne teryto­ria o klimaty związane z mrocznym skandy­naw­skim i słowiań­skim folkiem, nawią­zu­jąc do takich zespołów jak Heilung czy Warduna, ale we własnym charak­te­ry­stycz­nym „lunati­ko­wym” stylu. Po dosyć mocno elektro­nicz­nych „Fractu­red” i „Under The Fragmen­ted Sky”, ukazuje się album całko­wi­cie pozba­wio­ny elektro­ni­ki, gdzie posta­wio­no przede wszyst­kim na „żywe instru­men­ty”, trans i taniec. Cieka­wost­ką jest fakt, że to pierwszy album w dysko­gra­fii muzyka, w którym Duda zagrał sam na wszyst­kich instrumentach.

Album ukazuje się w wersji podsta­wo­wej i rozsze­rzo­nej. W wersji rozsze­rzo­nej na drugim krążku będziemy mogli usłyszeć suitę „Trans­i­tion II”, blisko 28 minutową kompo­zy­cję przybli­ża­ją­cą nam całą historię Lunatic Soul. „Through Shaded Woods” to kolejne muzyczne otwarcie Lunatic Soul, z pewno­ścią najbar­dziej „dopiesz­czo­ny” i najbar­dziej bogaty brzmie­nio­wo album, ale również najja­śniej­szy i najbar­dziej „pozytyw­ny” w całej dysko­gra­fii. Duda nie rezygnu­je na nim z charak­te­ry­stycz­nej dla swojej twórczo­ści melan­cho­lii i mroku, ale tym razem stawia przed wszyst­kim na „światło i nadzieję”.

Płyta w dystry­bu­cji Mystic​.pl wydana zostanie w kilku wersjach: przeźro­czy­sty i czarny winyl oraz pojedyn­cze i podwójne CD. Do kupienia też pakiety z koszulką.

Zródło: Mystic​.pl

Data premiery: 13 listopada, 2020

Tu kupisz:

Zobacz inne płyty wykonawcy:
Lunatic Soul

Zobacz inne płyty wydawcy:
Mystic Production

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI