Archiwum Polskiego Rocka 1960 - 2020
Polski Rock w najlepszym wydaniu

Pięciolinie - Szkolne wspomnienia. Po raz pierwszy na płycie!

Wytwór­nia Kameleon Records wydała kolejną perełkę dla wielbi­cie­li big bitu. Pięcio­li­nie - Szkolne wspomnie­nia, to zapis archi­wal­nych nagrań z 1964 roku. Jak wiadomo, grupa później przekształ­ci­ła się w słynne Czerwone Gitary.

Pięciolinie - Szkolne wspomnienia

Kameleon na swojej stronie tak opisuje ten album:

Pierwszy raz w historii zbiór nagrań legen­dar­nej grupy Pięcio­li­nie, która z czasem wyewo­lu­owa­ła w Czerwone Gitary. Obok kilku utworów wokal­nych na płycie znajduje się sporo gitaro­wych nagrań, które z pewno­ścią przypad­ną do gustu wielbi­cie­lom The Shadows.

Nagrania archi­wal­ne, niezwy­kle staran­nie i pieczo­ło­wi­cie odrestau­ro­wa­ne z najle­piej zacho­wa­nych kopii. Bez nadmier­nej kompre­sji i przesad­ne­go odszumiania.

Edycja w rozkła­da­nym card sleevie z rozkła­da­nym insertem i specjal­ną kopertą na płytę.

Na stronie www​.kamele​on​re​cords​.pl można posłu­chać fragmen­tów wszyst­kich osiem­na­stu kompozycji.

Pięciolinie - Szkolne wspomnienia

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI