Archiwum Polskiego Rocka 1960 - 2020
Polski Rock w najlepszym wydaniu

SBB - Hofors. GAD Records wydało koncert z 1975 na CD i LP

Michał Wilczyń­ski od wielu lat wydaje lub współ­pra­cu­je przy wydaniu archi­wal­nych koncer­tów grupy SBB. Tym razem wydał unika­to­wą rzecz, odnale­zio­ny po latach koncert ze szwedz­kie­go Hofors. Remeste­rin­giem płyty zajął się ówczesny reali­za­tor koncertu Anders Oredson. Wilczyń­ski opubli­ko­wał nagrania zarówno na CD jak i LP.

SBB - Hofors (CD)

W maju 1975 roku SBB wyjecha­ło do Szwecji. Owiana legendą podróż dała światu znany od lat, zapie­ra­ją­cy dech w piersiach koncert w Karlstad ? ponad czter­dzie­ści minut impro­wi­zo­wa­ne­go rocka progre­syw­ne­go na świato­wym poziomie. Teraz, po latach, okazuje się, że Karlstad nie był jedynym zasko­cze­niem tego tournée?

Najważ­niej­szy polski zespół rockowy lat 70. podczas szwedz­kiej trasy w 1975 roku był w szczy­to­wej formie. Mogli grać dosłow­nie wszystko i? grali. Odnale­zio­na właśnie taśma z zapisem występu w niewiel­kim, przemy­sło­wym miastecz­ku Hofors to potwier­dze­nie, że SBB bez trudu mogło na gorąco stworzyć czter­dzie­sto­mi­nu­to­wą rockową suitę pełną licznych zmian nastroju oraz brawu­ro­wych partii solowych organów Hammonda Józefa Skrzeka i gitary Aposto­li­sa Anthi­mo­sa. Idea wczesne­go, agresyw­no-progre­syw­ne­go SBB jest tutaj dopro­wa­dzo­na do perfek­cji: zespół brzmi jak jeden, spójny organizm napędza­ny przez nerwowe rytmy Jerzego Piotrow­skie­go, który perfek­cją gry mógłby zadziwić niejeden metronom.

SBB - Hofors (LP)

Komplet­ne nagranie koncertu z Hofors zostało odnale­zio­ne po latach w Szwecji i zrema­ste­ro­wa­ne z orygi­nal­nej taśmy przez reali­za­to­ra tych nagrań, Andersa Oredsona. Edycja winylowa z inną okładką niż CD (choć oparta na tym samym zdjęciu Tomasza Sikory). (z materia­łów promo­cyj­nych GAD Records)

SBB - Works In Iron I

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=cq3kwme3SvU[/embedyt]

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI