Archiwum Polskiego Rocka 1960 - 2020
Polski Rock w najlepszym wydaniu

Urszula - Cud nadziei

Na stronie Empik​.com pojawiła się zapowiedź nowej, specjal­nej płyty Urszuli "Cud nadziei". To dwupły­to­wy, świątecz­ny album z kompo­zy­cja­mi Seweryna Krajew­skie­go i Ryszarda Kniata.

Urszula – jedna z najbar­dziej rozpo­zna­wal­nych i docenia­nych artystek na polskiej scenie muzycz­nej – przygo­to­wa­ła wyjąt­ko­wo osobistą płytę pt. „Cud nadziei”.

Okolicz­no­ścio­wy, świątecz­ny album pełen auten­tycz­no­ści, pięknych pasto­ra­łek i klasycz­nych kolęd, powstał we współ­pra­cy z poznań­ski­mi muzykami. Świątecz­ne wydaw­nic­two Urszuli to mieszan­ka folku i popu we współ­cze­snym brzmie­niu przeni­ka­ją­cym się z polską tradycją. Muzyka, którą dzieli się z nami artystka, w nieoczy­wi­sty sposób łączy pokole­nia i zachęca do rodzin­nych spotkań.

Ponad­cza­so­wy charak­ter albumu oddaje znako­mi­ta muzyka m.in. Seweryna Krajew­skie­go, czy Ryszarda Kniaty. Wyjąt­ko­wość projektu podkre­śla dodat­ko­wo pismo Braille’a na okładce wydaw­nic­twa. To płyta, która od pierw­szych dźwięków zabiera słucha­cza w świątecz­ny świat wzrusza­ją­cej blisko­ści bez granic.

Zródło: Empik​.com

Data premiery: 20 listopada, 2020

Tu kupisz:

Zobacz inne płyty wykonawcy:
Urszula

Zobacz inne płyty wydawcy:
Magic Records

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI