Archiwum Polskiego Rocka 1960 - 2020
Polski Rock w najlepszym wydaniu

Cugowscy - Zaklęty krąg. Premiera 30 września!

Po zamknię­ciu Budki Sufle­ra, każdy z muzyków poszedł w swoją stronę. Nieste­ty tylko jedne­mu udało się na prawdę pozostać na powierzch­ni. Romuald Lipko przepadł ze swoim "Romuald Lipko Band". Tomasz Zeliszew­ski mimo świet­ne­go składu, jaki miała grupa Wieko, też nic nie zwojo­wał, a wydał dwie płyty. Jedynie Krzysz­tof Cugow­ski dziel­nie broni honoru byłej forma­cji regular­nie grając ze swoimi synami koncer­ty w kraju i za grani­cą przy sporej frekwencji.

Bracia Cugowscy z ojcem

30 września spełnią się marze­nia tych, którzy od ponad 10 lat czeka­ją na wspól­ny album klanu Cugow­skich. Płyta będzie się nazywa­ła "Zaklę­ty krąg" i tak ją opisu­je Wojtek Cugow­ski na swoim profi­lu facebookowym:

Cugowscy - Zaklęty krąg

Moi Drodzy, dziś zakoń­czy­li­śmy pracę nad nową płytą! Album 'Zaklę­ty Krąg' pod szyldem CUGOWSCY ukaże się 30 września 2016 r. 12 premie­ro­wych utworów, na niej wieeeeeele odcie­ni rocka, wspania­li goście i.….. bądźcie cierpli­wi 😉 Praco­wa­li­śmy nad nią od paździer­ni­ka 2015 i jeste­śmy bardzo zadowo­le­ni z efektu 😉

Doug Pinnick w studiu Braci

W studiu muzyków odwie­dził także Doug Pinnick z King`s X. Żadnych szcze­gó­łów nie znam, ale chyba nie przyle­ciał popatrzeć. Zapowia­da się na prawdę cieka­wa płyta i warto pocze­kać miesiąc na premierę.

Cugowscy & Pinnick

Płytę od kilku miesię­cy promu­je singiel i teledysk do tytuło­wej piosenki: