Adam Cegielski
Muzyk

Biografia

Adam Cegiel­ski (ur. 3 kwietnia 1967 w Jeleniej Górze) – polski muzyk jazzowy, grający na kontrabasie.

Absol­went Podsta­wo­wej Szkoły Muzycz­nej w klasie forte­pia­nu i Liceum Muzycz­ne­go w klasie kontra­ba­su w Bielsku-Białej oraz Wydziału Instru­men­tal­ne­go Akademii Muzycz­nej w Warsza­wie w klasie kontra­ba­su Andrzeja Mysiń­skie­go. Na scenie muzycz­nej zadebiu­to­wał w 1988 r. w Kwarte­cie Kazimie­rza Jonkisza, w którym wystę­po­wał do 1991 roku. W 1990 r,. jako członek zespołu Central Heating Trio, zdobył I nagrodę i wyróż­nie­nie indywi­du­al­ne na konkur­sie Jazz Juniors w Krakowie, VI nagrodę w Europej­skim Konkur­sie Jazzowym w Hoeila­art (Belgia), "Klucz do Kariery" Pomor­skiej Jesieni Jazzowej w Bydgosz­czy. Również w 1990 r. znalazł się także wśród finali­stów konkursu Inter­na­tio­nal Jazz Federa­tion w Lever­ku­sen (RFN). W 1994 r. został stypen­dy­stą Fundacji Kultury Polskiej im. Krzysz­to­fa Komedy.

W kolej­nych latach koncer­to­wał i nagrywał z m.in.: Quintes­sen­ce (1991–1993), Kwarte­tem Kuby Stankie­wi­cza (1992–1995), Triem Andrzeja Jagodziń­skie­go (od 1993), jak również okazjo­nal­nie z Ewą Bem, Lorą Szafran, Janem "Ptaszy­nem" Wróblew­skim, Wojcie­chem Karola­kiem, Tomaszem Stańką, Zbignie­wem Namysłow­skim, Henry­kiem Miśkie­wi­czem, Zbignie­wem Preisne­rem, Janem A.P. Kaczmar­kiem oraz orkie­stra­mi symfo­nicz­ny­mi Concerto Avenna (1991–1992) i Sinfonia Varsovia (1991–1995).

Od 1994 r. zajmuje się działal­no­ścią pedago­gicz­ną. Obecnie prowadzi klasę kontra­ba­su na Wydziale Jazzu w Zespole Państwo­wych Szkół Muzycz­nych im. Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie, w której to od 2005 r. zajmuje stano­wi­sko wicedy­rek­to­ra do spraw kształ­ce­nia jazzowego.

Udział w nagraniach muzyki filmowej, serialowej i telewizyjnej

 • 1991 – Niech żyje miłość
 • 1994 – Quartet in 4 movements
 • 1995 – Pestka
 • 1997 – Bandyta
 • 1997 – Prosty­tut­ki
 • 1997 – Sposób na Alcybiadesa
 • 1998 – Spona
 • 1999 – The Third Miracle
 • 2000 – To my
 • 2003 – Zróbmy sobie wnuka
 • 2013 – Miastecz­ko Harmider

 • Dyskografia 8

  Anna Maria Jopek - Chwilozofia 32-beatowa

  Chwilozofia 32-beatowa

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Microsoft
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 1996
  For Dee - Kobiety

  Kobiety

  For Dee
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0044
  • EAN: 0731452863720
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Kasia Kowalska - Koncert inaczej

  Koncert inaczej

  Kasia Kowalska
  Anna Maria Jopek - Przed rozstaniem

  Przed rozstaniem

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Polygram Polska
  • Numer katalogowy: 566 049-2
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: digipack
  For Dee - Sobie sami

  Sobie sami

  For Dee
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0044S / 852-281-2
  • EAN: 0042285228120
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995
  • Opakowanie: slim case
  Perfect - Symfonicznie

  Symfonicznie

  Perfect
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 266
  • EAN: 5901448112667
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
  Ya Hozna - Szafa gra

  Szafa gra

  Ya Hozna
  • Wytwórnia: Sławek Wolski
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Anna Maria Jopek - Szeptem

  Szeptem

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Polygram Polska
  • Numer katalogowy: 558 558-2
  • EAN: 0731455858822
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1998

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI