Aleksandra "Alexandra" Jabłonka
Muzyk

Biografia

Aleksan­dra Jabłonka (począt­ko­wo wystę­pu­ją­ca pod pseudo­ni­mem Alexan­dra) (ur. 3 kwietnia 1988 w Kętrzy­nie) – polska piosenkarka.

Kariera

W wieku 4 lat zwycię­ży­ła w konkur­sie muzycz­nym dla dzieci. W 1994 zadebiu­to­wa­ła na festi­wa­lu Śrem-Song. W 2001 i 2002 została laure­at­ką Międzysz­kol­ne­go Festi­wa­lu Muzyki Krzysz­to­fa Klenczo­na, a w 2006 laure­at­ką festi­wa­lu ATA we Wrocławiu.

W 2009 wzięła udział w konkur­sie "Debiuty" na 46. KFPP w Opolu, gdzie wykonała utwór "Zakocha­ni są wśród nas" z reper­tu­aru Heleny Majdaniec.

W 2010 roku rozpo­czę­ła współ­pra­cę z TVP1 jako jedna z wokali­stek programu rozryw­ko­we­go Jaka to melodia?. W tym samym roku nagrała utwory "Kiss" oraz "Girls" na album duetu DJ-skiego Kalwi & Remi, Kiss Me Girl. Jeden z nich, "Kiss" wykonała podczas Bydgoszcz Hit Festiwal 2010 i zajęła 5. miejsce. 7 lutego 2012 roku nakładem EMI Music Poland ukazał się jej debiu­tanc­ki album studyjny zatytu­ło­wa­ny Popły­nie­my daleko. 4 sierpnia tego samego roku Alexan­dra wystą­pi­ła na Festi­wa­lu Piosenki Rosyj­skiej w Zielonej Górze, gdzie wykonała utwór "Wybirat' czudo". Pod koniec 2012 zakoń­czy­ła współ­pra­cę z Konkol Music. 15 kwietnia 2013 podpi­sa­ła kontrakt płytowy z wytwór­nią Univer­sal Music Polska i od tamtej pory posłu­gu­je się swoim prawdzi­wym imieniem i nazwi­skiem. 1 czerwca 2014 rozpo­czę­ła trasę koncer­to­wą #ZASADY TOUR. 27 czerwca 2014 opubli­ko­wa­ła premie­ro­wy utwór pt. "Tyle chwil". Latem 2014 singel "Zasady" nomino­wa­ny został do tytułu "Jedyn­ko­we­go Przeboju Wakacji" Programu Pierw­sze­go Polskie­go Radia.

Nagrody i nominacje


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI