Anita Lipnicka
Muzyk

Biografia

Anita Anna Gray, z domu Lipnicka (ur. 13 czerwca 1975 w Piotr­ko­wie Trybu­nal­skim) – polska piosen­kar­ka, autorka tekstów oraz modelka, człon­ki­ni Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Wykształcenie

Uczęsz­cza­ła do I LO im. Bolesła­wa Chrobre­go w Piotr­ko­wie Trybunalskim.

Kariera

Mając 15 lat, praco­wa­ła jako modelka. Począt­ko­wo związana była z grupą Varius Manx, z którą nagrała dwie płyty: Emu (1994) i Elf (1995). Oba albumy okazały się wielkim sukcesem komer­cyj­nym. W 1996 opuściła grupę i rozpo­czę­ła karierę solową pod okiem Wiktora Kubiaka. Za debiu­tanc­ki album pt. Wszystko się może zdarzyć otrzy­ma­ła status trzykrot­nie platy­no­wej płyty. Zdobyła też pięć nomina­cji do nagrody Fryderyk, w tym w katego­rii "album roku pop". Promu­ją­ce go piosenki "I wszystko się może zdarzyć" oraz "Piękna i rycerz" stały się wielkimi przebojami.

Druga płyta Lipnic­kiej pt. To, co naprawdę została wydana w 1998. Choć nie okazała się takim sukcesem komer­cyj­nym jak debiut, to zdobyła status złotej, a pierwszy pocho­dzą­cy z niej singel – "Historia jednej miłości" – został przebo­jem. Jesienią 2000 wydała album pt. Moje oczy są zielone. Pierw­szym singlem zostało nagranie "Jestem powie­trzem", z teledy­skiem nakrę­co­nym w Londynie.

W 2002 nawią­za­ła współ­pra­cę muzyczną z Johnem Porterem. Ich pierwszy wspólny album pt. Nieprzy­zwo­ite piosenki został nagrany w Londynie i ukazał się na rynku w 2003 roku. Spotkał się z gorącym przyję­ciem ze strony krytyków, jak i publicz­no­ści. Przez wiele tygodni płyta utrzy­my­wa­ła się na pierw­szym miejscu najle­piej sprze­da­ją­cych się krążków i pokryła się platyną. Zdobyła też Fryde­ry­ka w katego­rii "album roku pop", a singel "Bones of Love" został przebo­jem. Jesienią 2005 wydany został drugi album duetu pt. Inside Story, który powtó­rzył sukces poprzed­niej płyty. W 2006 wydała minial­bum Other Stories i box All the Stories, zawie­ra­ją­cy poprzed­nie albumy studyjne duetu i DVD z teledy­ska­mi. 22 lutego 2008 wydali ostatnią wspólną płytę pt. Goodbye. Nad tym albumem praco­wa­li w Polsce, razem z muzykami towarzy­szą­cy­mi im na koncer­tach. Płytę promo­wa­ły single "Old Time Radio" oraz "Lonesome Travel­ler", uzyskała ona status złotej płyty.

13 listo­pa­da 2009 odbyła się premiera pierw­sze­go od dziewię­ciu lat solowego albumu Lipnic­kiej pt. Hard Land of Wonder, promo­wa­ne­go singlem "Car Door". Płyta była nagry­wa­na w Londynie i utrzy­ma­na jest w akustycz­nej styli­sty­ce. Wydaw­nic­two uzyskało status złotej płyty, a w lutym 2010 roku nomina­cję do Fryde­ry­ka w katego­rii Album Roku Piosenka Poetycka, którą Lipnicka wygrała.

Zaśpie­wa­ła trzy piosenki na wydanej w 2012 płycie pt. W siódmym niebie, nagranej z zespołem Voice Band założo­nym przez Arkadiu­sza Lipnic­kie­go. W 2012 wzięła udział w projek­cie Morowe panny reali­zo­wa­nym przez Muzeum Powsta­nia Warszaw­skie­go. Wspólnie z Johnem Porterem, napisała piosenkę "Jeśli nie wrócę", która znalazła się na płycie pod tym samym tytułem. Tego samego roku, nagrała partie wokalne dla tytuło­wej bohater­ki animo­wa­ne­go filmu Walta Disneya, pt. Merida waleczna. 2 paździer­ni­ka 2013 ukazała się polsko­ję­zycz­na płyta artystki pt. Vena Amoris. Pierw­szym singlem promu­ją­cym album była piosenka "Hen, hen", a drugim – tytułowy utwór "Vena amoris". Po premie­rze płyty wyruszy­ła w trasę koncer­to­wą z udziałem brytyj­skich muzyków, którzy brali udział w nagra­niach płyty. Z Lipnicką wystę­po­wa­li: Charles Casey (gitary), Ali Friend (kontra­bas, gitara basowa), Melvin Duffy (instru­men­ty strunowe), Peter Josef (klawisze, gitara, trąbka, wokal), Greg Freeman (perkusja). W styczniu 2014 odbyła się premiera trzecie­go singla, na który wybrano piosenkę "Trzecia zima".

W 2016 wydała singel "Ptasiek", którym złożyła hołd jej kompo­zy­to­ro­wi, brytyj­skie­mu artyście Nickowi Talbo­to­wi. Utworem zapowie­dzia­ła trasę koncer­to­wą o nazwie "Na osi czasu", która odbyła się jesienią. Podczas koncer­tów przypo­mnia­ła swoje najwięk­sze przeboje. W 2017 ukazała się płyta będąca zapisem koncertu w Łodzi. W lipcu 2017 zapre­zen­to­wa­no nowy singiel "Z miasta" zapowia­da­ją­cy nową solową płytę pod szyldem Anita Lipnicka & The Hats. Album pt. Miód i dym ukazał się 17 listo­pa­da. Promo­wa­ły ją jeszcze single "Raj" oraz "Jak Bonnie i Clyde" (feat. Tomasz Makowiec­ki). Płyta była nomino­wa­na do nagrody Fryde­ry­ki 2018 w katego­rii "album roku pop".

W 2019 obcho­dzi­ła jubile­usz 25-lecia pracy artystycz­nej. Z tej okazji wyruszy­ła w trasę koncer­to­wą Z bliska, podczas której przypo­mnia­ła piosenki z różnych etapów swojej działal­no­ści w nowych, akustycz­nych wersjach (m.in. "Wolne ptaki", "Zanim zrozu­miesz", "Piękna i Rycerz", "Bones of Love", "Ptasiek"), a także kilka coverów (m.in. "Creep" z reper­tu­aru Radio­he­ad, "Nothing Compares to You" Sinead O'Connor, "Losing My Religion" R.E.M., "Linger" The Cranber­ries). 8 sierpnia premierę miała nowa wersja "Piosenki księży­co­wej", wypro­du­ko­wa­na przez Kubę Karasia z The Dumplings. Singel zapowia­da płytę OdNowa, na której znajdą się wybrane utwory z reper­tu­aru artystki w nowych aranża­cjach. 13 sierpnia Lipnicka święto­wa­ła jubile­usz podczas koncertu Love Forever w ramach Konkurs Sopot Festival 2019, na którym zaśpie­wa­ła trzy piosenki ("Zanim zrozu­miesz", "Piosenkę księży­co­wą" i "Piękna i Rycerz") w nowych aranżacjach.

Życie prywatne

Jest córką elektry­ka. Ma starsze­go o trzy lata brata, Arkadiu­sza, który jest artystą kabaretowym.

W latach 2003–2015 pozosta­wa­ła w niefor­mal­nym związku z Johnem Porterem. 23 lutego 2006 roku na świat przyszła ich córka, Pola. W 2016 poślu­bi­ła Marka Graya.


Dyskografia 30

De Mono - Abrasax

Abrasax

De Mono
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0031
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Anita Lipnicka - Ballada dla śpiącej królewny

Ballada dla śpiącej królewny

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 336
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Lipnicka & Porter - Bones of Love

Bones of Love

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 545
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Lipnicka & Porter - Death of Love

Death of Love

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 661
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Varius Manx - Elf

Elf

Varius Manx
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0037
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Varius Manx - Emu

Emu

Varius Manx
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0027
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Anita Lipnicka - Gin z tonikiem

Gin z tonikiem

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 174
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
Lipnicka & Porter - Goodbye

Goodbye

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5224642
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Anita Lipnicka - Hard Land Of Wonder

Hard Land Of Wonder

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4578552
 • EAN: 5099945785528
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Lipnicka & Porter - Hold On

Hold On

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 661
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Anita Lipnicka - I tylko noce

I tylko noce

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 084
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
Lipnicka & Porter - Inside Story

Inside Story

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3429342
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Anita Lipnicka - Jestem powietrzem

Jestem powietrzem

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 317
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Anita Lipnicka - Kruchy czas

Kruchy czas

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI /​ Scena FM
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Anita Lipnicka - Miód i dym

Miód i dym

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9 57283 7
 • EAN: 0190295728373
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Anita Lipnicka - Moje oczy są zielone

Moje oczy są zielone

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5299842
 • EAN: 0724352998425
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Anita Lipnicka - Moje oczy są zielone

Moje oczy są zielone

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 363
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Anita Lipnicka - Na osi czasu

Na osi czasu

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Chaos Management Group
 • Numer katalogowy: Seria: 018
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Lipnicka & Porter - Nieprzyzwoite piosenki

Nieprzyzwoite piosenki

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5963142
 • EAN: 0724359631424
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Anita Lipnicka - OdNowa

OdNowa

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9 54632 7
 • EAN: 0190295463274
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
Lipnicka & Porter - Other Stories

Other Stories

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3770262
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: digipack
Anita Lipnicka - Piękna i rycerz

Piękna i rycerz

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 040
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: slim case
John Porter - Psychodelikatesy

Psychodelikatesy

John Porter
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0514
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Why?
Lipnicka & Porter - Then & Now

Then & Now

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 561
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Anita Lipnicka - To co naprawdę

To co naprawdę

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4951902
 • EAN: 0724349519022
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Anita Lipnicka - Vena Amoris

Vena Amoris

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 244
 • EAN: 5903427876218
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Anita Lipnicka - W siódmym niebie

W siódmym niebie

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4631422
 • EAN: 5099946314222
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Varius Manx - Wolni w niewoli

Wolni w niewoli

Varius Manx
Anita Lipnicka - Wracam

Wracam

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 412
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Anita Lipnicka - Wszystko się może zdarzyć

Wszystko się może zdarzyć

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8544112
 • EAN: 0724385441127
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI