Bogdan Łyszkiewicz
Muzyk

Biografia

Bogdan Bolesław Łyszkie­wicz (ur. 3 września 1964) – polski muzyk, gitarzy­sta, klarne­ci­sta, kompo­zy­tor i autor tekstów, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni.

Zalicza­ny do legend polskiej muzyki lat 80., inspi­ro­wa­ny muzyką Beatle­sów. Często, ze względu na fryzurę i charak­te­ry­stycz­ne okulary, określa­ny polskim Johnem Lennonem.

Życiorys

Wychował się w Krakowie.

Zadebiu­to­wał w 1987 na festi­wa­lu w Jaroci­nie. Szybko zdobył popular­ność, a jego zespół – Chłopcy z Placu Broni – stał się ważną grupą muzyczną końca lat 80. Swoją popular­ność Bogdan Łyszkie­wicz ugrun­to­wał w pierw­szej połowie lat 90., nagry­wa­jąc bestse­le­ro­we albumy O! ElaKocham cię. W tym czasie koncer­to­wał na najwięk­szych festi­wa­lach w kraju i wyjeż­dżał do USA. W drugiej połowie lat 90. nagrał kolejne albumy, m.in. koncer­to­wy (z udziałem orkie­stry filhar­mo­nii) w Teatrze im. Juliusza Słowac­kie­go w Krakowie. Miesiąc przed tragicz­ną śmiercią na rynku ukazał się album pt. Polska, którego muzyk nie zdążył już wypromować.

Zmarł 23 czerwca 2000 wskutek wypadku samocho­do­we­go koło miejsco­wo­ści Rybitwy. Prowa­dząc samochód Chevro­let Camaro, zderzył się czołowo z innym samocho­dem. Ciężko ranny został przewie­zio­ny do szpitala, gdzie po kilku godzi­nach zmarł. Został pocho­wa­ny na Cmenta­rzu Batowic­kim w Krakowie.

13 czerwca 2009 w Olszty­nie koło Często­cho­wy odbył się Festiwal Muzyczny Pamięci Bogdana Łyszkie­wi­cza.

Jesienią 2011 na rynku ukazała się płyta Odnale­zio­ne piosenki z niepu­bli­ko­wa­ny­mi do tej pory piosen­ka­mi Bogdana Łyszkie­wi­cza w wykona­niu artystów, takich jak Aleksan­der Klepacz, Muniek Stasz­czyk, Maciej Balcar, Marek Piekar­czyk, Bartek Król, Michał Jelonek, Piotr Kupicha, Andrzej Krzywy,Sztywny Pal Azji, Big Cyc i Golden Life. W tym samym czasie została wydana biogra­fia książ­ko­wa muzyka pt. Wolność kocham i rozumiem, nawią­zu­ją­ca tytułem do jednej z najbar­dziej znanych kompo­zy­cji artysty "Kocham wolność".

W Nowej Hucie na osiedlu Złotej Jesieni znajduje się ulica jego imienia.


Dyskografia 12

Maanam - 25 - lecie zespołu

25 - lecie zespołu

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: 9576338
 • EAN: 0190295763381
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Chłopcy z placu broni - Gold

Gold

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 33752 - 2
 • EAN: 0099923375227
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Chłopcy z placu broni - Huragan

Huragan

Chłopcy z placu broni
Chłopcy z placu broni - Kocham Cię

Kocham Cię

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 155CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Chłopcy z placu broni - Kocham wolność

Kocham wolność

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJCD10270
 • EAN: 5906409102701
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Chłopcy z placu broni - Krzyż

Krzyż

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: Reynoll Music
 • Numer katalogowy: RMCD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Chłopcy z placu broni - Krzyż

Krzyż

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: Bogdan Studio
 • Numer katalogowy: B - 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Chłopcy z placu broni - Nie chciałem śpiewać tej piosenki

Nie chciałem śpiewać tej piosenki

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: Pomaton EMI /​ Scena FM
 • Numer katalogowy: PROMO CD 321
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Chłopcy z placu broni - O! Ela

O! Ela

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 007
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1990
Chłopcy z placu broni - Piosenki dla dzieci od lat 5 do 155

Piosenki dla dzieci od lat 5 do 155

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 307CD
 • EAN: 5900867030729
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Chłopcy z placu broni - Polska

Polska

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5261632
 • EAN: 0724352616329
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Chłopcy z placu broni - Uśmiechnij się

Uśmiechnij się

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 33896 - 2
 • EAN: 0099923389620
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI