Bronisław Duży
Muzyk

Biografia

Broni­sław Duży (ur. 1957) – polski puzoni­sta, kompo­zy­tor, aranżer.

Życiorys

Absol­went i wykła­dow­ca Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej w klasie puzonu. Został uhono­ro­wa­ny stypen­dium im. Krzysz­to­fa Komedy. Od 1987 roku znajduje się na czołowym miejscu organi­zo­wa­nej przez Jazz Forum ankiety Jazz Top w katego­rii puzonu.

Współ­pra­co­wał i nagrywał z nastę­pu­ją­cy­mi wykonaw­ca­mi: Sesja 80 Acoustic Action, Young Power (3 albumy), Pick Up Forma­tion (2 albumy), Free Coope­ra­tion (4 albumy), Twinkle Brothers, Big Band i inne projekty Irene­usza Dudka (miał ogromny wpływ na brzmie­nie i charak­ter takich płyt Dudka, jak Irek Dudek No 1, czy  New Vision Of Blues), Priest & Big Cork (1 album mający za tytuł nazwę zespołu), DDD (brał udział w nagraniu jedynego albumu formacji pt. Dużo Dobrych Dźwięków), Kobra­noc­ka (pojawił się jako gość na płycie Kwiaty na żywopło­cie), Jorgos Skolias (albumy Do ItSkolias Duży), Bogdan Precz (album Grudusko), Graal (album koncer­to­wy Live in Bohema Jazz Club), Kostas New Progrram (2 albumy) i Jan Kyks Skrzek.

Jest twórcą i wykonaw­cą muzyki do filmów dla Telewi­zji Polskiej m.in.: Inni (reż. Gwidon Cal), Zostanie legenda (reż. Maciej Pieprzy­ca), Inferno (reż. Maciej Pieprzy­ca). Ponadto skompo­no­wał muzykę do monodra­mu Kamień. Rzecz o Edycie Stein, do spekta­klu Abelard i Heloiza oraz muzykę na chór mieszany wydaną na płycie kompak­to­wej pt. Lipiń­skie Nieszpo­ry Kolędowe i na chór męski Kapucyni.

Brał udział w wielu festi­wa­lach w kraju (Jazz Jamboree, Jazz nad Odrą, Jazz Juniors, Festiwal w Jaroci­nie, Piknik Country w Mrągowie, Złota Tarka, Solo-Duo-Trio) i za granicą (Molde, Sztok­holm, Oslo, Lenin­grad, Ryga, Nowosy­birsk, Moskwa, Kijów, Lwów, Budapeszt, Praga, Monachium, Berlin, Münster, Nancy, Porto, Madryt, Rzym, Graz, Wiedeń, Luksemburg).

W latach 1991-2000 był Dyrek­to­rem Mysło­wic­kie­go Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Prezesem Mysło­wic­kie­go oddziału PZChiO. Uhono­ro­wa­ny złotą Odznaką Honorową PZChiO Oddzału Śląskie­go w Katowi­cach. Inicja­tor i pomysło­daw­ca Mysło­wic­kie­go Przeglą­du Chórów im. Antonie­go Chlon­dow­skie­go, cykli­czych koncer­tów jazzo­wych w placów­kach MOKIS-u w Mysłowicach.

Był redak­to­rem naczel­nym miesięcz­ni­ka Trójkąt, redak­to­rem książki Podróż do Źródeł Śląskiej Tradycji dr Krystyny Sajdok, redak­to­rem zeszytów nutowych utworów A. Chlon­dow­skie­go, konsul­tan­tem muzycz­nym i redak­to­rem zbioru śląskich pieśni ludowych Śpiywomy po naszymu E.Włoska oraz albumu My Koszto­wi­ki.

Od 2012 roku członek Energy Band, big bandu działa­ją­ce­go przy współ­pra­cy z Miejskim Klubem im. Jana Kiepury – Energe­tycz­ne Centrum Kultury w Sosnowcu. Zespół akompa­nio­wał wielu wykonaw­com, muzyki pop. Nagrał także album zatytu­ło­wa­ny Przeboje świata.


Dyskografia 19

Irek Dudek - Bands Of 80`s

Bands Of 80`s

Irek Dudek
DDD - Dużo dobrych dźwięków

Dużo dobrych dźwięków

DDD
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-024
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Cree - Heartbreaker

Heartbreaker

Cree
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 476 136 0
 • EAN: 0602547613608
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Kobranocka - Kwiaty na żywopłocie

Kwiaty na żywopłocie

Kobranocka
 • Wytwórnia: ZPR-Records
 • Numer katalogowy: Z-LP 015
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
Young Power - Man Of Tra

Man Of Tra

Young Power
Jan

Modlitwa bluesmana w pociągu

Jan "Kyks" Skrzek
 • Wytwórnia: JS
 • Numer katalogowy: JS CD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Wilki - MTV Unplugged

MTV Unplugged

Wilki
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 9653882
 • EAN: 5099996538821
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Young Power - Nam Myo Ho Renge Kyo

Nam Myo Ho Renge Kyo

Young Power
Irek Dudek - No 1

No 1

Irek Dudek
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP-022
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1985
Irek Dudek - No 1

No 1

Irek Dudek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD DG 0474
 • EAN: 5907785028937
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Irek Dudek - Nowa płyta

Nowa płyta

Irek Dudek
Irek Dudek - Nowa płyta

Nowa płyta

Irek Dudek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0476
 • EAN: 5907785028951
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Shakin` Dudi - Płyta roku

Płyta roku

Shakin` Dudi
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 0669142
 • EAN: 0044006691428
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Kobranocka - Póki to nie zabronione

Póki to nie zabronione

Kobranocka
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJCD 10269
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Irek Dudek - Rawa Blues 1988 & 1990

Rawa Blues 1988 & 1990

Irek Dudek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0483
 • EAN: 5907785029026
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Anthology 1976 - 2006
Shakin` Dudi - Swing Revival

Swing Revival

Shakin` Dudi
 • Wytwórnia: Selles
 • Numer katalogowy: SELL 0155
 • EAN: 5908260401559
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Irek Dudek - Swing Revival

Swing Revival

Irek Dudek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0479
 • EAN: 5907785028982
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Anthology 1976 - 2006
Young Power - Young Power

Young Power

Young Power
Young Power - Young Power

Young Power

Young Power

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI