Dariusz Dusza
Muzyk

Biografia

Dariusz Janusz Dusza (ur. 22 grudnia 1961 w Gliwi­cach) – polski muzyk rockowy; gitarzy­sta, kompo­zy­tor, autor tekstów.

Życiorys

Jego droga muzyczna zaczęła się w liceum, gdzie grał w zespole Ndst, wykonu­ją­cym standar­dy bluesowe i rock`n`rollowe. Potem wraz z Wojcie­chem Jaczycz­ką (później "Śmierć Klinicz­na") grywał w różnych, efeme­rycz­nych składach.

W 1981 został liderem i współ­za­ło­ży­cie­lem zespołu Śmierć Klinicz­na. Grupa ta, łącząca punk rocka z reggae i punk jazzem, nagrała dwa single, wystę­po­wa­ła na najwięk­szych polskich festi­wa­lach rockowych. 

W 1984 Dusza opuścił Śmierć Klinicz­ną i założył Absurd. W tym samym roku Dusza i kilku muzyków wzięło udział w wystę­pach zespołu stworzo­ne­go przez Irene­usza Dudka dla potrzeb jednego koncertu w Hali Parkowej w Katowi­cach. Po tym wydarze­niu muzycy posta­no­wi­li działać dalej jako Shakin Dudi. Dusza był gitarzy­stą i autorem wszyst­kich tekstów zespołu.

Równo­le­gle, po rozwią­za­niu Absurdu Dusza wraz z Lucjanem Gryszką (ex-Absurd, obecnie Cree) i Adamem Lomanią, powołał do życia Darmo­zja­dów, a zespół wydał swoją dużą płytę. Po tym projek­cie wraz z Gryszką i Andrze­jem Urnym, przez parę miesięcy tworzy zespół Chuligani.

W 1989 Dusza zawiesił aktywną działal­ność estra­do­wą, ograni­cza­jąc się do pisania tekstów dla Irene­usza Dudka. Jako tekściarz rozpo­czy­na również współ­pra­cę z zespołem Dżem.

W 2002 ukazała się płyta Pies od Luizy, nagrana wspólnie z Jerzym "Merce­de­sem" Merci­kiem (również byłym człon­kiem Śmierci Klinicz­nej). Grając we dwóch na akustycz­nych gitarach wystę­po­wa­li okazjo­nal­nie, wykonu­jąc na koncer­tach swoje piosenki oraz opraco­wa­ne przez siebie wersje utworów Boba Marleya czy Ramones. Po niemal dwulet­niej przerwie spotkali się znowu tworząc zespół DiM, czyli Dusza i Mercik. W 2008 ukazuje się ich album Same dobre wiado­mo­ści.

Od 2004 Dusza wraca do grania w Shakin Dudi. Po wydaniu LP Złota płyta – ciąg dalszy zespół ponownie rozpo­czy­na aktywną działal­ność koncer­to­wą. W 2011 roku wychodzi kolejny album zespołu …bo ładnym zawsze lżej…. W 2011 roku Irek Dudek otrzy­mu­je Fryde­ry­ka za album Dudek Bluesy, na którym wszyst­kie teksty są autor­stwa Duszy.

W paździer­ni­ku 2009 Dariusz Dusza rozpo­czął organi­zo­wa­nie swojego nowego zespołu – Redakcji. W jego składzie, oprócz Duszy, znaleźli się: wokali­sta Adam Antosie­wicz, basista Bartło­miej Stuchlik i perku­si­sta Łukasz Walczak. Później dołączył do nich jeszcze gitarzy­sta Dawid Szlezak. W kwietniu 2011 ukazał się ich debiu­tanc­ki album Horrro­skop. W 2012 roku wyszła kolejna płyta zatytu­ło­wa­na Cyfrowe średnio­wie­cze. W 2013 roku napisał teksty dla Lory Szafran na płytę Nad ranem. Rozpo­czął też współ­pra­cę z takim artysta­mi jak zespół Cree, Bracia czy też Beata Przybytek.

Oprócz muzyki, Dariusz Dusza pasjo­nu­je się również wędkar­stwem. Jest autorem kilku książek o tej tematyce (Wędkar­ski kalen­darz brań, Właśnie wróciłem z ryb, Łowić duszą i głową, Sekrety mistrzów spinnin­gu). Od 1998 pisze felie­to­ny w miesięcz­ni­ku Wędkar­ski Świat.

W styczniu 2016 zrezy­gno­wał z grania na gitarze w Shakin Dudi. W tym samym miesiącu ukazała się kolejna płyta Redakcji Polskie piekło. W maju 2016 nakładem wydaw­nic­twa Zima Records ukazała się napisana przez Duszę autobio­gra­fia "Jestem ziarn­kiem piasku". W paździer­ni­ku, z okazji 35-lecia powsta­nia Śmierci Klinicz­nej wyszedł LP "Nienor­mal­ny świat" (we wrześniu Dusza z Merci­kiem zagrali razem roczni­co­wy koncert).

Po poważnej kontuzji ręki powrócił do grania z Redakcją w 2018. W nowym składzie zagrali na kilku festi­wa­lach punko­wych, zareje­stro­wa­li też w studiu osiem utworów (pierwsza sesja w kwietniu 2019, druga w listo­pa­dzie 2019). Na początku 2020 zrezy­gno­wał ze współ­pra­cy z muzykami, zawie­sza­jąc działal­ność koncer­to­wą zespołu.

W 2016 wydał autobio­gra­ficz­ną powieść "Jestem ziarn­kiem piasku". W 2019 ukazała się jego kolejna książka pt. "Zombie Fest".

Najważniejsze piosenki

 • "Nienor­mal­ny świat" Śmierć Kliniczna
 • "Nasza edukacja" Śmierć Kliniczna
 • "Zżera mnie dżuma" Absurd
 • "Au sza la la la" Shakin Dudi
 • "Och, Ziuta" Shakin Dudi
 • "Zastanów się, co robisz" Shakin Dudi
 • "Dzikość mego serca" Dżem
 • "Jak malowany ptak" Dżem
 • "Zapal świeczkę" Dżem
 • "Same dobre wiado­mo­ści" DiM
 • "Dziś umarłem na ulicy" Redakcja

 • Dyskografia 16

  Shakin` Dudi - ...bo ładnym zawsze lżej...

  ...bo ładnym zawsze lżej...

  Shakin` Dudi
  • Wytwórnia: Polskie Radio Katowice
  • Numer katalogowy: PRK CD 115
  • EAN: 5908285283024
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Śmierć Kliniczna - 1982 - 1984

  1982 - 1984

  Śmierć Kliniczna
  • Wytwórnia: Jimmy Jazz Records
  • Numer katalogowy: JAZZ 001-2
  • EAN: 5905674940018
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Shakin` Dudi - Au sza la la la & techno remixy

  Au sza la la la & techno remixy

  Shakin` Dudi
  • Wytwórnia: Rawa Blues
  • Numer katalogowy: Rawa Blues 001
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: slim case
  Irek Dudek - Bands Of 80`s

  Bands Of 80`s

  Irek Dudek
  Śmierć Kliniczna - Nienormalny świat

  Nienormalny świat

  Śmierć Kliniczna
  • Wytwórnia: Zima
  • Numer katalogowy: Z/056
  • EAN: 5907632694865
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Irek Dudek - Niepublikowane

  Niepublikowane

  Irek Dudek
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0482
  • EAN: 5907785029019
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Irek Dudek - Nowa płyta

  Nowa płyta

  Irek Dudek
  Irek Dudek - Nowa płyta

  Nowa płyta

  Irek Dudek
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0476
  • EAN: 5907785028951
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Shakin` Dudi - Płyta roku

  Płyta roku

  Shakin` Dudi
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 0669142
  • EAN: 0044006691428
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  DiM - Same dobre wiadomości

  Same dobre wiadomości

  DiM
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: KO347-RPK
  • EAN: 9788375521757
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digibook
  Irek Dudek - Swing Revival

  Swing Revival

  Irek Dudek
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0479
  • EAN: 5907785028982
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Anthology 1976 - 2006
  Irek Dudek - The Dudis

  The Dudis

  Irek Dudek
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: PLP 0053
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1987
  Irek Dudek - The Dudis

  The Dudis

  Irek Dudek
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0475
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Anthology 1976-2006
  Shakin` Dudi - Złota płyta

  Złota płyta

  Shakin` Dudi
  • Wytwórnia: Savitor
  • Numer katalogowy: SVT 020
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1985
  Shakin` Dudi - Złota płyta

  Złota płyta

  Shakin` Dudi
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD DG 0473
  • EAN: 5907785028920
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack
  Shakin` Dudi - Złota płyta - ciąg dalszy

  Złota płyta - ciąg dalszy

  Shakin` Dudi
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: K0346-RPK
  • EAN: 9788375521740
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digibook

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI