Dariusz Malejonek
Muzyk

Biografia

Dariusz Robert “Maleo” Male­jo­nek (ur. 16 maja 1962) – pol­ski kom­po­zy­tor, woka­li­sta i gita­rzy­sta, czło­nek zespo­łów: Kul­tu­ra, Izra­el, Moskwa, Armia, Houk, 2 Tm²,3 oraz Arka Noego. Zało­ży­ciel i lider Maleo Reg­gae Roc­kers. Czło­nek Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Karie­rę roz­po­czy­nał w 1983 w zespo­le Kul­tu­ra, póź­niej tra­fił do zespo­łu Izra­el, z któ­rym nagrał sześć płyt (Ducho­wa rewo­lu­cja 1Ducho­wa Rewo­lu­cja 2, Nabij faję, 1991, Życie jak muzy­ka – Live ’93, dubo­we remik­sy Rober­ta Bry­lew­skie­go – Izra­el in dub) oraz Dża ludzie. Male­jo­nek grał na basie w zespo­łach Moskwa oraz Armia. Jest tak­że współ­twór­cą pro­jek­tu 2 Tm²,3.

Wziął udział w akcji na rzecz ruchu pro-life. Został wolon­ta­riu­szem Sale­zjań­skie­go Wolon­ta­ria­tu Misyj­ne­go “Mło­dzi Świa­tu”. Od wrze­śnia 2014 pro­wa­dzi audy­cję talk-show muzycz­ne­go pt. “Ale jaz­da!” w Tele­wi­zji Repu­bli­ka. Został amba­sa­do­rem zor­ga­ni­zo­wa­nych w Kra­ko­wie Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży 2016.

W 2016 roku uka­za­ła się książ­ka pt. Uro­dzo­ny, by się nie bać, poświę­co­na Dariu­szo­wi Male­jon­ko­wi.

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Zło­ty Krzyż Zasłu­gi za zasłu­gi na rzecz roz­wo­ju kul­tu­ry, za pie­lę­gno­wa­nie pamię­ci o naj­now­szej histo­rii Pol­ski (2014).
 • Medal Stu­le­cia Odzy­ska­nej Nie­pod­le­gło­ści (2018)

 • Dyskografia 41

  Izrael - 1991

  1991

  Izrael
  • Wytwórnia: DNA
  • Numer katalogowy: DNA 001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1991
  2TM 2,3 - 2TM 2,3

  2TM 2,3

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0086
  • EAN: 5907785013568
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  2TM 2,3 - 888

  888

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Stage Diving Club
  • Numer katalogowy: CD SDC 01/06
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: slipcase, standard
  2TM 2,3 - 888 / Czad Mix

  888 / Czad Mix

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Stage Diving Club
  • Numer katalogowy: SDC 0317
  • EAN: 5907785039957
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: eco pack / vinyl replica, gatefold
  Maleo Reggae Rockers - Addis Abeba

  Addis Abeba

  Maleo Reggae Rockers
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 271 386 1
  • EAN: 0602527138619
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  Cuba de Zoo - Ciałokształt

  Ciałokształt

  Cuba de Zoo
  • Wytwórnia: Arte 101 Records
  • Numer katalogowy: 002
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Armia - Czas i byt

  Czas i byt

  Armia
  • Wytwórnia: SPV Poland
  • Numer katalogowy: 00072
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  2TM 2,3 - Dementi

  Dementi

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Stage Diving Club
  • Numer katalogowy: SDC0108
  • EAN: 5907785032064
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Izrael - Dla wszystkich wolność

  Dla wszystkich wolność

  Izrael
  • Wytwórnia: Manufaktura Legenda
  • Numer katalogowy: ML 17 LP
  • EAN: 5906453604275
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2013
  • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 1000 numerowanych egzemplarzy
  Izrael - Duchowa rewolucja vol - 1

  Duchowa rewolucja vol - 1

  Izrael
  • Wytwórnia: Arston
  • Numer katalogowy: ALP 022
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1987
  Izrael - Dża ludzie

  Dża ludzie

  Izrael
  • Wytwórnia: Lemon Records
  • Numer katalogowy: 2669792
  • EAN: 5099926697925
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  Armia - Exodus

  Exodus

  Armia
  • Wytwórnia: Izabelin Studio
  • Numer katalogowy: CD 012
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Houk - Extra Pan

  Extra Pan

  Houk
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5282802
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Houk - Generation X

  Generation X

  Houk
  Izrael - Izrael In Dub

  Izrael In Dub

  Izrael
  • Wytwórnia: Gold Rock
  • Numer katalogowy: GR 006
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Izrael - Izrael Meets Mad Professor And Joe Ariwa

  Izrael Meets Mad Professor And Joe Ariwa

  Izrael
  • Wytwórnia: Manufaktura Legenda
  • Numer katalogowy: ML 15 CD
  • EAN: 5906453604053
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  2TM 2,3 - Koncert w teatrze

  Koncert w teatrze

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Stage Diving Club
  • Numer katalogowy: SDC0109
  • EAN: 5907785034846
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2009
  Armia - Legenda

  Legenda

  Armia
  • Wytwórnia: Wifon
  • Numer katalogowy: LP 177
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1991
  Maleo Reggae Rockers - Live 2002

  Live 2002

  Maleo Reggae Rockers
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 375
  • EAN: 5901448113756
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  2TM 2,3 - Marana Tha

  Marana Tha

  2TM 2,3
  Moskwa - Moskwa

  Moskwa

  Moskwa
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: PLP 0082
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1988
  Moskwa - Moskwa

  Moskwa

  Moskwa
  • Wytwórnia: Dywizja Kot
  • Numer katalogowy: KOTCD 0082
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2001
  Izrael - Nabij faję

  Nabij faję

  Izrael
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: M 0015
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1986
  Houk - Natural Way (Full Noize)

  Natural Way (Full Noize)

  Houk
  • Wytwórnia: Bass Records
  • Numer katalogowy: BCD 004
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  2TM 2,3 - Pascha 2000

  Pascha 2000

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0091
  • EAN: 5907785016408
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  2TM 2,3 - Pascha 2000 Tour

  Pascha 2000 Tour

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: S.D.C 0300
  • EAN: 5907785016996
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2000
  2TM 2,3 - Propaganda Dei

  Propaganda Dei

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Stage Diving Club
  • Numer katalogowy: SDC 2 CD 0104
  • EAN: 5907785025141
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2004
  2TM 2,3 - Przyjdź

  Przyjdź

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0085
  • EAN: 5907785015227
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  2TM 2,3 - Psalm 13

  Psalm 13

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMPI CD 0021 PROMO
  • EAN: 5907785013292
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Maleo Reggae Rockers - Reggaemova

  Reggaemova

  Maleo Reggae Rockers
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 170 847-6
  • EAN: 0602517084766
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Maleo Reggae Rockers - Rzeka dzieciństwa

  Rzeka dzieciństwa

  Maleo Reggae Rockers
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 277 638 6
  • EAN: 0602527763866
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  2TM 2,3 - Słowo

  Słowo

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Stage Diving Club
  • Numer katalogowy: CD SDC 0318 DG
  • EAN: 5907785040052
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Houk - Soul Ammunition

  Soul Ammunition

  Houk
  • Wytwórnia: SP Records
  • Numer katalogowy: CD 003/92
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Max i Kelner - Tehno terror

  Tehno terror

  Max i Kelner
  • Wytwórnia: W moich oczach
  • Numer katalogowy: OKO 45 CD
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Acid Drinkers - The State Of Mind Report

  The State Of Mind Report

  Acid Drinkers
  • Wytwórnia: Polton / Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: ACID 01
  • EAN: 5902527100100
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1996
  • Dodatkowa informacja: czerwony winyl
  Houk - Transmission To Your Heart

  Transmission To Your Heart

  Houk
  • Wytwórnia: Izabelin Studio
  • Numer katalogowy: CD 016
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Maleo Reggae Rockers - Wake Up

  Wake Up

  Maleo Reggae Rockers
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 476 554 8
  • EAN: 0602547655486
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Maleo Reggae Rockers - XVI Przystanek Woodstock 2010

  XVI Przystanek Woodstock 2010

  Maleo Reggae Rockers
  • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
  • Numer katalogowy: TZ 033
  • EAN: 5906737579404
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Maleo Reggae Rockers - Za - Zu - Zi

  Za - Zu - Zi

  Maleo Reggae Rockers
  • Wytwórnia: Izabelin Studio
  • Numer katalogowy: 536443-2
  • EAN: 0731453644328
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  2TM 2,3 - Źródło

  Źródło

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Stage Diving Club
  • Numer katalogowy: SCD 0115
  • EAN: 5907785039193
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  Izrael - Życie jak muzyka (Live `93)

  Życie jak muzyka (Live `93)

  Izrael
  • Wytwórnia: W moich oczach
  • Numer katalogowy: OKO 29
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI