Grzegorz Nagórski
Muzyk

Biografia

Grzegorz Nagórski (ur. 11 kwietnia 1964 w Tczewie) – polski puzoni­sta jazzowy, absol­went Wydziału Jazzu i muzyki rozryw­ko­wej Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach. Stypen­dy­sta dwóch amery­kań­skich uczelni: Florida Atlantic Univer­si­ty (1990-1991 klasa puzonu dr. Hachkro­fta) oraz Univer­si­ty of Miamii, który ukończył w 1993 tytułem magistra Jazz Perfor­man­ce. W 1992 został wykła­dow­cą w klasie puzonu jazzo­we­go, zespołów jazzo­wych, kształ­ce­nia słuchu oraz impro­wi­za­cji w Univer­si­ty of Miamii Jazz Depart­ment, a następ­nie w latach 1994-1995 wykładał w klasie puzonu jazzo­we­go i klasycz­ne­go, zespołów jazzo­wych oraz litera­tu­ry jazzowej w Florida Atlantic Univer­si­ty. W 1999 został nauczy­cie­lem wydziału jazzu na Akademii Muzycz­nej im. F. Chopina w Warsza­wie. W paździer­ni­ku 2001 został starszym wykła­dow­cą Wydziału Jazzu Akademii Muzycz­nej we Wrocła­wiu. Stale współ­pra­cu­je również z Insty­tu­tem Jazzu Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach. Jest też wykła­dow­cą w Insty­tu­cie Jazzu Państwo­wej Wyższej Szkoły Zawodo­wej w Nysie. Oprócz tego zajmował się prowa­dze­niem letnich kursów i warsz­ta­tów jazzu w Polsce (Chodzież, Gdańsk, Micha­ło­wi­ce, Pułtusk, Puławy, Trzciel, Nysa) oraz poza grani­ca­mi kraju (Green Bay).

Laureat Konkursu Złota Tarka w 1983 roku i I Między­na­ro­do­we­go Konkursu Impro­wi­za­cji Jazzowej (1986).

Był człon­kiem zespołów New Coast i Young Power, a także Zbigniew Lewan­dow­ski Septet.

W 2007 roku reakty­wo­wał swój kwartet i nagrał (wraz z Pawłem Tomaszew­skim, Andrze­jem Święsem i Łukaszem Żyta) płytę pt. Dedica­tion na której znalazły się jego własne kompo­zy­cje. W 2010 ukazała się płyta Over and Over, która również zawiera wyłącz­nie autor­skie kompo­zy­cje Grzego­rza Nagórskiego.

Od 1996 do chwili obecnej jego nazwisko regular­nie znajduje się na pierw­szej pozycji w ankie­tach magazynu Jazz Forum jako Najlep­sze­go Polskie­go Puzoni­sty Jazzo­we­go.


Dyskografia 5

Maryla Rodowicz - Karnawał 2000

Karnawał 2000

Maryla Rodowicz
Anna Maria Jopek - Małe dzieci po to są

Małe dzieci po to są

Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 0431150 *
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: slim case
Young Power - Nam Myo Ho Renge Kyo

Nam Myo Ho Renge Kyo

Young Power
Young Power - Young Power

Young Power

Young Power
Young Power - Young Power

Young Power

Young Power

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI