Grzegorz Schneider
Muzyk

Biografia

Grze­gorz Schne­ider (ur. 4 wrze­śnia 1961 w Gole­nio­wie, zm. 14 czerw­ca 2013 w Kra­ko­wie) – pol­ski per­ku­si­sta, muzyk sesyj­ny.

Życiorys

Karie­rę roz­po­czy­nał w kra­kow­skiej for­ma­cji Chwi­la Nie­uwa­gi. W latach 1990–1991 nagry­wał i kon­cer­to­wał z zespo­łem Mr. Bobe­r’s Friends. Do kwiet­nia 2013 roku grał w zespo­le Gie­nek Loska Band, a w ostat­nim okre­sie życia w Makar Trio. Miał na kon­cie współ­pra­cę z taki­mi zespo­ła­mi jak Dżem, Seven B, Chłop­cy z Pla­cu Bro­ni, Meness czy Homo Twist. Grał jazz z Litl­le Ego­ists Mar­ka Stry­szow­skie­go i ze Spec­trum Ses­sion gita­rzy­sty Ryszar­da Felik­sa Sty­ły oraz kon­cer­to­wał i nagry­wał z gru­pą Pod Budą. Jako muzyk sesyj­ny ma na kon­cie współ­pra­cę z nie­zli­czo­ną licz­bą zespo­łów muzycz­nych.

Wybrana dyskografia

 • Cały ten seks (Homo Twist; wytwór­nia: Music Cor­ner Records; data wyda­nia: 1993)
 • Uśmiech­nij się (Chłop­cy z Pla­cu Bro­ni; wytwór­nia: Koch Inter­na­tio­nal; data wyda­nia: 1995)
 • Live After Death (Homo Twist; wytwór­nia: Music Cor­ner Records; data wyda­nia: 2002
 • Rock­ta­les (Seven B; data wyda­nia: 2004)
 • Hazar­dzi­sta (Gie­nek Loska Band; wytwór­nia: Sony Music Enter­ta­in­ment Poland; data wyda­nia: 2011)
 • Dom (Gie­nek Loska Band; wytwór­nia: Sony Music Enter­ta­in­ment Poland; data wyda­nia: 2013)

 • Dyskografia 5

  Homo Twist - Cały ten seks

  Cały ten seks

  Homo Twist
  • Wytwórnia: Music Corner Records
  • Numer katalogowy: MCRD 006
  • EAN: 0724349665828
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Gienek Loska Band - Dom

  Dom

  Gienek Loska Band
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 8876544547200
  • EAN: 8876544547200
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Gienek Loska Band - Hazardzista

  Hazardzista

  Gienek Loska Band
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 7997932
  • EAN: 0886979979321
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  Homo Twist - Live After Death

  Live After Death

  Homo Twist
  • Wytwórnia: Music Corner Records
  • Numer katalogowy: MCRD 046/047
  • EAN: 0724353643027
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: digipack
  Chłopcy z placu broni - Uśmiechnij się

  Uśmiechnij się

  Chłopcy z placu broni
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 33896 - 2
  • EAN: 0099923389620
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI