Henryk Tomczak
Muzyk

Biografia

Hen­ryk Tom­czak (ur. 13 czerw­ca 1949 w Czem­pi­niuBlue Note, 50 lat na sce­nie (1968–2018). Hen­ryk Tom­czak. Blue Note, 26.10.2018) – pol­ski muzyk roc­ko­wy, wywo­dzą­cy się z poznań­skie­go śro­do­wi­ska muzycz­ne­go.

Kariera

Zaczy­nał od gry na akor­de­onie. Gita­rzy­sta baso­wy grup: Manu­fak­tu­ra Czte­rech Dyrek­to­rów (trio dzia­ła­ją­ce w latach 1968–1969 pod kie­row­nic­twem Pio­tra Kuź­nia­ka – per­ku­si­stą zespo­łu był Janusz Maślak), Stress i Heam. Zało­ży­ciel Tur­bo i Non Iron. Współ­za­ło­ży­ciel zespo­łu roc­ko­we­go Izo­top, któ­ry wystę­po­wał m.in. na zlo­tach har­ley­ow­ców oraz na Przy­stan­ku Wood­stock. W grud­niu 2010 roku muzyk poja­wił się w poznań­skim klu­bie Blue Note na jubi­le­uszu z oka­zji trzy­dzie­sto­le­cia heavy meta­lo­wej for­ma­cji Tur­bo.


Dyskografia 6

Non Iron - `91

`91

Non Iron
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-028
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Non Iron - Candles And Rain

Candles And Rain

Non Iron
Non Iron - Innym niepotrzebni

Innym niepotrzebni

Non Iron
 • Wytwórnia: Veriton
 • Numer katalogowy: SXV1006
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1989
Grupa Stress - Nagrania radiowe z lat 1972 - 1979

Nagrania radiowe z lat 1972 - 1979

Grupa Stress
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1089-90
 • EAN: 5907812240899
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2008
Grupa Stress - On a Hard Rock Way 1972 - 1973

On a Hard Rock Way 1972 - 1973

Grupa Stress
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMLP 07
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: gatefold
Turbo - Taka właśnie jest muzyka

Taka właśnie jest muzyka

Turbo
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0622
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Anthology 1980-2008

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI