Henryk Zomerski
Muzyk

Biografia

Hen­ryk Zomer­ski (ur. 9 grud­nia 1942 w Sta­ro­gar­dzie Gdań­skim, zm. 16 kwiet­nia 2011 w Opo­lu) – pol­ski muzyk big-beato­wy, gra­ją­cy na gita­rze baso­wej i instru­men­tach kla­wi­szo­wych.

Życiorys

W 1962 roku był współ­za­ło­ży­cie­lem for­ma­cji Nie­bie­sko-Czar­ni, był jej człon­kiem do 1963. W latach 1965–66 był człon­kiem Czer­wo­nych Gitar, gdzie wystę­po­wał pod pseu­do­ni­mem Janusz Hor­ski. W 1966 roku opu­ścił zespół w wyni­ku pro­ble­mów ze służ­bą woj­sko­wą i prze­szedł do gru­py Czer­wo­no-Czar­ni, w któ­rej wystę­po­wał do 1976 roku, a od 1967 peł­nił funk­cję kie­row­ni­ka muzycz­ne­go. W 1970 nagrał z gru­pą Wia­tra­ki ich jedy­ny long­play. Był rów­nież człon­kiem zespo­łu Wagan­ci, pod­czas ich ostat­niej tra­sy po ZSRR. W latach 80. ści­śle współ­pra­co­wał z Janu­szem Popław­skim, wystę­pu­jąc z nim na sce­nie, jak rów­nież będąc jed­nym z redak­to­rów Gita­ry i Basu. Gościn­nie wziął udział w nagra­niu dwóch albu­mów Hago­ka Band.

W 1999 roku ponow­nie dołą­czył do skła­du Czer­wo­nych Gitar. Jako pierw­szy muzyk w Pol­sce zapre­zen­to­wał gita­rę baso­wą na kon­kur­sie mło­dych talen­tów, był wte­dy człon­kiem for­ma­cji Nie­bie­sko-Czar­ni. Miesz­kał w Opo­lu. Zmarł po dłu­giej i cięż­kiej cho­ro­bie.

Skom­po­no­wał m.in. pio­sen­ki: Czy kra­sno­lud­ki są na świe­cie, Hipo­po­tam, Męż­czy­zna nigdy nie pła­cze, Tro­chę dobrze, tro­chę źle, Pie­skie życie.

Z Czer­wo­no-Czar­ny­mi nagrał m.in. pły­tę z Mszą beato­wą.


Dyskografia 41

Czerwone Gitary - ...jeszcze gra muzyka

...jeszcze gra muzyka

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Czerwone Gitary Group
 • Numer katalogowy: R - 0096
 • EAN: 5908215701420
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Wiatraki - 1

1

Wiatraki
Czerwono - Czarni - 17.000.000

17.000.000

Czerwono - Czarni
Niebiesko - Czarni - 25 lat Niebiesko-Czarnych - Przeżyjmy to jeszcze raz

25 lat Niebiesko-Czarnych - Przeżyjmy to jeszcze raz

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Adieu Tristesse

Adieu Tristesse

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-68
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1962
Czerwono - Czarni - Bądź dziewczyną moich marzeń

Bądź dziewczyną moich marzeń

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL/SXL 0645
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1970
Czerwono - Czarni - Bądź dziewczyną z moich marzeń

Bądź dziewczyną z moich marzeń

Czerwono - Czarni
Czerwono - Czarni - Co u ciebie słychać

Co u ciebie słychać

Czerwono - Czarni
Czerwone Gitary - Coś na dowidzenia

Coś na dowidzenia

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Czerwone Gitary Group
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Czerwono - Czarni - Czerwono Czarni plus 17.000.000

Czerwono Czarni plus 17.000.000

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: 830988503-2
 • EAN: 5908309885036
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack
Czerwono - Czarni - Czerwono-Czarni

Czerwono-Czarni

Czerwono - Czarni
Czerwono - Czarni - Dzień dla ciebie

Dzień dla ciebie

Czerwono - Czarni
Czerwone Gitary - Dziewczyna z moich snów

Dziewczyna z moich snów

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0398
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1965
Czerwono - Czarni - Gdzie szumiące topole

Gdzie szumiące topole

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0566
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1969
Czerwone Gitary - Herz Verschenkt

Herz Verschenkt

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Sony Music Germany
 • Numer katalogowy: 88697498412
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Skaldowie - Historia zespołu Skaldowie

Historia zespołu Skaldowie

Skaldowie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 14
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Dodatkowa informacja: Nagrania archiwalne z lat 1969-1979
Niebiesko - Czarni - Koncert dla Ady

Koncert dla Ady

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: ISCD 050
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Czerwone Gitary - Koncert jubileuszowy

Koncert jubileuszowy

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Czerwone Gitary Group
 • Numer katalogowy: CGG 5
 • EAN: 5900672014006
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2006
Czerwono - Czarni - Lot trzmiela

Lot trzmiela

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0447
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1966
Czerwono - Czarni - Msza beatowa

Msza beatowa "Pan Przyjacielem Moim"

Czerwono - Czarni
Wojtek Korda - Na betonie kwiaty nie rosną

Na betonie kwiaty nie rosną

Wojtek Korda
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5360522
 • EAN: 0724353605223
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Czerwono - Czarni - Nie bój się ciemności

Nie bój się ciemności

Czerwono - Czarni
Niebiesko - Czarni - Niebiesko-Czarni na swojską nutę (1)

Niebiesko-Czarni na swojską nutę (1)

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N-0251
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1963
Niebiesko - Czarni - Niebiesko-Czarni na swojską nutę (2)

Niebiesko-Czarni na swojską nutę (2)

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Niebiesko-Czarni w rytmie Madisona

Niebiesko-Czarni w rytmie Madisona

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-84
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1963
Czerwone Gitary - O.K.

O.K.

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4743890
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2005
Czerwone Gitary - Pluszowe niedźwiadki

Pluszowe niedźwiadki

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0373
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1965
Czerwone Gitary - Polska to my

Polska to my

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3664462
 • EAN: 0094636644622
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: slim case
Niebiesko - Czarni - Red River Rock

Red River Rock

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-67
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1962
Niebiesko - Czarni - Red River Rock

Red River Rock

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-68
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1962
Niemen - Sen o Warszawie

Sen o Warszawie

Niemen
Czerwone Gitary - Senny szept

Senny szept

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Czerwone Gitary Group
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Czerwono - Czarni - Ten pierwszy dzień

Ten pierwszy dzień

Czerwono - Czarni
Niebiesko - Czarni - The Peppermint Twist

The Peppermint Twist

Niebiesko - Czarni
Czerwone Gitary - To właśnie my

To właśnie my

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL 0350
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1966
Czerwone Gitary - To właśnie my & 2

To właśnie my & 2

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Andromeda
 • Numer katalogowy: CD 333
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Czerwone Gitary - To właśnie my plus 2

To właśnie my plus 2

Czerwone Gitary
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: 830988527 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack
Czerwono - Czarni - Trzynastego

Trzynastego

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0471
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1967
Skaldowie - Ty

Ty

Skaldowie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 05
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
Czerwono - Czarni - Zakochani są sami na świecie

Zakochani są sami na świecie

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL/SXL 0491
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1968
Czerwono - Czarni - Zakochani są sami na świecie plus Bądź dziewczyną moich marzeń

Zakochani są sami na świecie plus Bądź dziewczyną moich marzeń

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: 830988504-2
 • EAN: 5908309885043
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI