Jacek Majewski
Muzyk

Biografia

Jacek Majewski (ur. 1966, zm. 25 paździer­ni­ka 2006 w Bydgosz­czy) – polski perku­si­sta i perku­sjo­ni­sta, właści­ciel nieza­leż­ne­go wydaw­nic­twa muzycz­ne­go Mózg Produc­tion, współ­za­ło­ży­ciel bydgo­skie­go klubu muzycz­ne­go "Mózg".

Współ­pra­co­wał z wieloma muzykami i forma­cja­mi impro­wi­zu­ją­cy­mi: Caroline Craabel, Diffu­sion Ansamble, Gendos, Jon Dobie, Peter Kowald, Łoskot, Maestro Trytony, Mazzoll & Arhyth­mic Perfec­tion, Sainko Namtchy­lak, Pink Freud, Jon Rose, Tymonem Tymań­skim, Yass Big Band. Koncer­to­wał w Niemczech, Finlan­dii, Austrii, Włoszech, Danii, USA, Czechach i na Węgrzech, wziął udział w nagraniu 15 płyt, między innymi: Melassa Kazika, oraz ścieżki dźwię­ko­wej do filmu Wesele Wojtka Smarzowskiego.

Wraz ze Sławkiem Janickim był założy­cie­lem legen­dar­ne­go klubu muzycz­ne­go "Mózg", którym kiero­wa­li w latach 1994-2004. 1 stycznia 2005 r. Jacek Majewski wycofał się z prowa­dze­nia klubu ze względów zdrowotnych.

Jacek Majewski jako perku­si­sta łączył egzotycz­ny i etniczny charak­ter swoich instru­men­tów, wykorzy­stu­jąc jedno­cze­śnie klasycz­ną perkusję i duży asorty­ment talerzy. Często sięgał po niety­po­we brzmie­nia, wykorzy­stu­jąc wodę, metal, drewno, beczki czy rury.


Dyskografia 11

Kazik Staszewski - Bourbon mnie wypełnia

Bourbon mnie wypełnia

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD 093B-6
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
Kazik - Czterdziesty pierwszy

Czterdziesty pierwszy

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD12/04
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2004
Kazik - Gdybym wiedział to co wiem

Gdybym wiedział to co wiem

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP S 03/00
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
Kazik - Los się musi odmienić

Los się musi odmienić

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 02/05
 • EAN: 5908294614727
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Kazik - Melassa

Melassa

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 70/00
 • EAN: 5908294610439
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Kazik Staszewski - Niewinna kiedy śni

Niewinna kiedy śni

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD 093A-6
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Kazik Staszewski - Piosenki Toma Waitsa

Piosenki Toma Waitsa

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD 093-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Mazzoll Kazik & Arhythmic Perfection - Rozmowy s catem

Rozmowy s catem

Mazzoll Kazik & Arhythmic Perfection
 • Wytwórnia: Mózg Production
 • Numer katalogowy: MÓZG CD001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Kazik Staszewski - Rozpacz płynie rzeką poprzez świat

Rozpacz płynie rzeką poprzez świat

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: 2929363
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
Kazik Staszewski - Singapur

Singapur

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD93c-6
 • EAN: 5900672929365
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Tymon & The Transistors - Wesele

Wesele

Tymon & The Transistors
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 82876650842
 • EAN: 0828766508420
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Dodatkowa informacja: O.S.T.

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI