Janusz Tylman
Muzyk

Biografia

Janusz Tylman – polski kompo­zy­tor oraz pianista, twórca muzyki filmowej, teatral­nej oraz musicali.

Życiorys

Jest absol­wen­tem Akademii Muzycz­nej w Warsza­wie. W latach 2001–2005 uczest­ni­czył w progra­mie TVP2 Śpiewa­ją­ce forte­pia­ny, gdzie jako pianista zasiadał przy czarnym forte­pia­nie. Od 2007 był trenerem wokalnym w progra­mie telewi­zji Polsat Jak oni śpiewają. Jest autorem muzyki do filmów, spekta­kli teatral­nych, progra­mów telewi­zyj­nych i estra­do­wych, a także musicali, wysta­wia­nych w polskich teatrach, a także w Stanach Zjedno­czo­nych oraz Szwecji. Skompo­no­wał setki piosenek dla dorosłych i dla dzieci.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI