Krzysztof "Docent" Raczkowski
Muzyk

Biografia

Krzysz­tof Raczkow­ski, znany również jako DocentDoc (ur. 29 paździer­ni­ka 1970 w Kętrzy­nie, zm. 18 sierpnia 2005 w Olszty­nie) – polski muzyk, produ­cent muzyczny i perku­si­sta. Raczkow­ski był perku­si­stą olsztyń­skiej grupy death­me­ta­lo­wej Vader, w której wystę­po­wał przez siedem­na­ście lat. 

Współ­pra­co­wał ponadto z heavy metalową grupą Hunter, thrash­me­ta­lo­wy­mi Slashing Death i Unborn, black­me­ta­lo­wy­mi Moon, Black Altar i Christ Agony, jazzowym Overdub Trio, Deadbam­bi (noise), alter­na­tyw­ną Sweet Noise czy death metalową Dies Irae. W latach 1985–2005 przypa­da­ją­cych na okres jego działal­no­ści artystycz­nej nagrał kilka­na­ście albumów studyj­nych jako pełno­praw­ny członek zespołu. Natomiast w latach 1997–1998 był pracow­ni­kiem olsztyń­skie­go Selani Studio.

Wraz z grupą Vader był trzykrot­nie nomino­wa­ny do nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka w katego­rii album roku metal za wydaw­nic­twa Black to the Blind (1997), Litany (2000) i Revela­tions (2002).

Śmierć

Muzyk zmarł nagle 18 sierpnia 2005. Znale­zio­no go martwego na dworcu w Olszty­nie. Oficjal­ną przyczy­ną śmierci była niewy­dol­ność serca. Raczkow­ski został pocho­wa­ny 24 sierpnia w Korszach, wolą rodziny termin pochówku nie został ogłoszo­ny publicz­nie. W ceremo­nii wzięli udział m.in. Mariusz Kmiołek i człon­ko­wie grupy Vader – Piotr "Peter" Wiwcza­rek, Dariusz "Daray" Brzozow­ski, Maurycy "Mauser" Stefa­no­wicz i Marcin "Novy" Nowak.

Po śmierci Raczkow­skie­go kondo­len­cje i wyrazy współ­czu­cia na ręce rodziny złożyli m.in. Tony Laureano; Anders Jakobson perku­si­sta szwedz­kiej grupy Nasum; Jeremy Wagner, były gitarzy­sta amery­kań­skiej grupy Broken Hope (poniżej wypowie­dzi wybra­nych muzyków):

Jego przed­wcze­sna śmierć bardzo mnie zasmu­ci­ła. Chciał­bym złożyć kondo­len­cje jego rodzinie, przyja­cio­łom i kolegom z zespołu. Metalowy świat stracił niewia­ry­god­ną perku­syj­ną siłę i cudowną duszę. Bracie, spoczy­waj w spokoju.

Tony Laureano (width=60%}}

{{CytatD)

Po śmierci muzyka przy ul. Synów Pułku w Olszty­nie fani wykonali graffiti upamięt­nia­ją­ce zmarłego muzyka. 14 listo­pa­da ukazał się dedyko­wa­ny Docen­to­wi minial­bum Vader pt. ”The Art of War”. 11 grudnia tego samego roku odbył się również koncert chary­ta­tyw­ny w warszaw­skim klubie Proxima na rzecz konku­bi­ny i syna Docenta. Podczas koncertu wystą­pi­ły takie grupy jak Vader, CETI, Hate, Dead Infec­tion, Lost Soul, Corrup­tion, Azarath, Chainsaw oraz Virgin Snatch. W sprze­da­ży ukazał się ponadto limito­wa­ny wzór koszulki upamięt­nia­ją­cy zmarłego. Dochód ze sprze­da­ży został przeka­za­ny najbliż­szej rodzinie muzyka.


Dyskografia 30

Vader - Angel Of Death

Angel Of Death

Vader
 • Wytwórnia: Empire Records
 • Numer katalogowy: EMP 012 CDS-E
 • EAN: 5903876600204
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: slim case
Atrocious Filth - Atrocious Filth

Atrocious Filth

Atrocious Filth
 • Wytwórnia: From Management
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Vader - Black To The Blind

Black To The Blind

Vader
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 333722
 • EAN: 0099923372226
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Vader - Black To The Blind

Black To The Blind

Vader
 • Wytwórnia: Impact Records (D)
 • Numer katalogowy: IR-C 151
 • EAN: 4016552215102
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: Black To The Blind / The Darkest Age - Live`93 CD2: System Shock Label Sampler
Vader - Blood

Blood

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0223
 • EAN: 5907758024263
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2003
Vader - Blood /​ Reing Forever World

Blood /​ Reing Forever World

Vader
 • Wytwórnia: Metal Blade (US)
 • Numer katalogowy: 3984 14460 2
 • EAN: 0039841446029
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Vader - De Profundis

De Profundis

Vader
 • Wytwórnia: Croon Records
 • Numer katalogowy: CCD-003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Vader - De Profundis

De Profundis

Vader
 • Wytwórnia: Impact Records (D)
 • Numer katalogowy: IR-C 152
 • EAN: 4016552215225
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: De Profundis / Future Of The Past
Vader - Future Of The Past

Future Of The Past

Vader
Sweet Noise - Getto

Getto

Sweet Noise
Dies Irae - Immolated

Immolated

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0115
 • EAN: 5907785017337
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Vader - Kingdom

Kingdom

Vader

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI